Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-CDRP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

PS_K03

Skrócony opis:

Zajęcia dostarczają informacji na temat zjawiska relacji psychoterapeutycznej, czynników ją determinujących, a także sposobów pomiaru i metod jej oceny.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci mają do wygłoszenia następujące referaty:

1. Pojęcie relacji psychoterapeutycznej, m.in. uwzględnione w trójczynnikowym modelu relacji psychoterapeutycznej wyodrębniającym: przymierze psychoterapeutyczne, przeniesienie i rzeczywistą relację.

2. Pojęcie „przymierze psychoterapeutyczne” i jego związku z kształtowaniem się relacji psychoterapeutycznej.

3. Pojęcia „przeniesienie” oraz „przeciwprzeniesienie” i ich związek z kształtowaniem się relacji psychoterapeutycznej.

4. Metody badania relacji psychoterapeutycznej w ocenie zarówno pacjenta jak i terapeuty. Omówienie m.in. jednej ze skal pomiarowych służących do oceny relacji psychoterapeutycznych - Working Alliance Inventory.

5. Omówienie jednej ze skal pomiarowych służących do oceny relacji psychoterapeutycznych - The Client Attachment to Therapist Scale (CATS).

6. Omówienie skal badających jakość sesji psychoterapeutycznej - uwzględniające charakteryzowane przez pacjenta jego własne doświadczenie w pracy z psychoterapeutą - Therapy Session Report (TSR) oraz Session Evaluation Questionnaire (SEQ).

7. Omówienie jednej ze skal pomiarowych służących do oceny relacji psychoterapeutycznej z perspektywy pacjenta - The Combined Alliance Short Form—Patient Version (CASF‐P).

8. Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną – charakterystyki pacjenta (w tym oczekiwania pacjenta wobec psychoterapii). Wyniki badań.

9. Omówienie dwóch skal służących do diagnozy poziomu zaburzenia pacjentów: The Personality Disorder Index (PDI) oraz The Inventory of Interpersonal Problems Circumplex Scales (IIP‐C).

10. Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną – doświadczenia pacjenta w trakcie psychoterapii, w tym interwencje psychoterapeutyczne. Wyniki badań.

11. Związki między czynnikami determinującymi relację psychoterapeutyczną. (1) Charakterystyki pacjenta, w tym jego oczekiwania wobec psychoterapii. Wyniki badań.

12. Związki między czynnikami determinującymi relację psychoterapeutyczną. (2) Charakterystyki pacjenta a jego doświadczenia w trakcie psychoterapii (cel psychoterapii, liczba sesji, czas jej trwania, interwencje psychoterapeutyczne). Wyniki badań.

13. Omówiony zostaje model „Cechy pacjenta, jego doświadczenia w trakcie psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna” - na podstawie projektu pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Grzesiuk, który opisuje związki między relacją z psychoterapeutą a czynnikami ją determinującymi.

14. Kolokwium zaliczeniowe i wystawienie ocen.

Literatura:

Botella, L., Corbella, S., Belles, L., Pacheco, M., Gomez, A. M., Herrero, O., … Pedro, N. (2008). Predictors of therapeutic outcome and process. Psychotherapy Research, 18(5), 535–542.

Constantino, M. J., Penek, S., Bernecker, S. L., Overtree, C. E. (2013). A Preliminary Examination of Participant Characteristics in Relation to Patients’ Treatment Beliefs in Psychotherapy in a Training Clinic. Journal of Psychotherapy Integration, 24(3), 238–250.

Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (2013). Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.

Frovenholt, J., Bragesjo, M., Clinton, D., Sandell, R. (2007). How do experiences of psychiatric care affect the perceived credibility of different forms of psychotherapy? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 80, 205–215.

Fuertes, J. N., Mislowack, A., Brown, S., Shoval, G.-A., Wilkinson, S., Gelson, C. J. (2007). Correlates of the real relationship in psychotherapy: A study of dyads. Psychotherapy Research, 17(4), 423–430.

Grzesiuk, L. (2006). Badania nad psychoterapią prowadzoną w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (333–346). Warszawa: ENETEIA.

Grzesiuk, L. (2005). Dynamika relacji pacjent-terapeuta. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (355–384). Warszawa: ENETEIA.

Grzesiuk, L. (2005). Zjawisko oporu pacjenta przed zmianą. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (395–408). Warszawa: ENETEIA.

Gellhaus Thomas, S. E., Werner-Wilson, R. J., Murphy, M. J. (2005). Influence of Therapist and Client Behaviors on Therapy Alliance. Contemporary Family Therapy, 27(1), 19–35.

Gelso, C. J. (2009). REAL RELATIONSHIP The time has come: The real relationship in psychotherapy research. Psychotherapy Research, 19(3), 278–282.

Gelso, C. J., Carter, J. A. (1994). Components of the Psychotherapy Relationship: Their Interaction and Unfolding During Treatment Charles. Journal of Counseling Psychology, 41(3), 296–306.

Gelso, C. J., Palma, B., Bhatia, A. (2013). Attachment Theory as a Guide to Understanding and Working With Transference and the Real Relationship in Psychotherapy. Journal of Clinical Psychology: In Session, 69(11), 1160–1171.

Gullo, S., Coco, G. Lo, Gelso, C. (2012). Early and Later Predictors of Outcome in Brief Therapy: The Role of Real Relationship. Journal of Clinical Psychology, 68(6), 614–619.

Hall, A. M., Ferreira, P. H., Maher, C. C., Latimer, J., Ferreira, M. L. (2010). The Influence of the Therapist-Patient Relationship on Treatment Outcome in Physical Rehabilitation: A Systematic Review. Physical Therapy, 90(8), 1099–1110.

Hersoug, A. G., Høglend, P., Gabbard, G. O., Lorentzen, S. (2013). The combined predictive effect of patient characteristics and alliance on long-term dynamic and interpersonal functioning after dynamic psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy, 20, 297–307.

Howgego, I. M., Yellowlees, P., Owen, C., Meldrum, L. (2003). The therapeutic alliance : the key to effective patient outcome ? A descriptive review of the evidence in community mental health case management, (May 2002).

Huang, T., Hill, C., Gelso, C. (2013). Psychotherapy engagers versus non-engagers: Differences in alliance, therapist verbal response modes, and client attachment. Psychotherapy Research, 23(5), 568–577.

Karver, M., Shirk, S., Handelsman, J. B., Fields, S., Crisp, H., Gudmundsen, G., McMakin, D. (2008). Relationship Processes in Youth Psychotherapy Measuring Alliance, Alliance-Building Behaviors, and Client Involvement. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 16(1), 15–28.

Kuutmann, K., Hilsenroth, M. J. (2012). Exploring In‐Session Focus on the Patient–Therapist Relationship: Patient Characteristics, Process and Outcome. Clinical Psychology and Psychotherapy, 19, 187–202.

Mallinckrodt, B., Tekie, Y. T. (n.d.). Revision of the Working Alliance Inventory and Development of a Brief Revised Version Guided by Item Response Theory.

Patterson, C. L., Anderson, T., Wei, C. (2014). Clients’ Pretreatment Role Expectations, the Therapeutic Alliance, and Clinical Outcomes in Outpatient Therapy. Journal of Clinical Psychology, 70(7), 673–680.

Saunders, S. M., Howard, K. I., Orlinsky, D. E. (1989). The Therapeutic Bond Scales: Psychometric Characteristics and Relationship to Treatment Effectiveness. Psychological Assesment: A Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 1(4), 323–330.

Tsai, M., Ogrodniczuk, J. S., Sochting, I., Jamal Mirmiran. (2014). Forecasting Success: Patients’ Expectations for Improvement and Their Relations to Baseline, Process and Outcome Variables in Group Cognitive–Behavioural Therapy for Depression. Clinical Psychology and Psychotherapy, 21, 97–107.

Wettersten, K. B., Lichtenberg, J. W., Mallinckrodt, B. (2005). Associations between working alliance and outcome in Solution-Focused Brief Therapy and brief interpersonal therapy. Psychotherapy Research, 15(1-2), 35–43.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.