Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynniki determinujące skuteczność psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-CDSP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czynniki determinujące skuteczność psychoterapii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

PS_K03

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci otrzymują wiedzę na temat zjawiska efektywności psychoterapii, czynników ją determinujących a także sposobów pomiaru efektywności i metod jej oceny.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci mają do wygłoszenia następujące referaty:

1. Efektywność psychoterapii – omówienie pojęcia, definicji efektywności; czas pomiaru efektywności, źródła informacji o efektywności

2. Kategorie efektywności: efektywność bezpośrednia i odroczona psychoterapii – przykłady badań i ich wyniki

3. Pomiar efektywności bezpośredniej i odroczonej, procedura eksperymentalna oparta na szeregach czasowych

4. Efektywność psychoterapii w ocenie pacjenta – przykłady badań i ich wyniki.

5. Metody badania efektywności psychoterapii w ocenie pacjenta (skale pomiarowe, testy, ankieta katamnestyczna jako specyficzna metoda badania efektywności psychoterapii).

6. Efektywność psychoterapii w ocenie terapeuty – przykłady badań i ich wyniki.

7. Czynniki determinujące efektywność psychoterapii – charakterystyki pacjenta, w tym oczekiwania pacjenta wobec psychoterapii

8. Czynniki determinujące efektywność psychoterapii – doświadczenia pacjenta w trakcie psychoterapii: cel psychoterapii, liczba sesji, czas jej trwania, interwencje psychoterapeutyczne

9. Czynniki determinujące efektywność psychoterapii – doświadczenia pacjenta w trakcie psychoterapii c.d. - relacja z psychoterapeutą

10. Relacje między czynnikami determinującymi efektywność psychoterapii. Charakterystyki pacjenta, w tym jego oczekiwania wobec psychoterapii

11. Relacje między czynnikami determinującymi efektywność psychoterapii. Charakterystyki pacjenta a jego doświadczenia w trakcie psychoterapii - cel psychoterapii, liczba sesji, czas jej trwania, interwencje psychoterapeutyczne

12. Relacje między czynnikami determinującymi efektywność psychoterapii. Charakterystyki pacjenta a jego doświadczenia w trakcie psychoterapii c.d. - relacja z psychoterapeutą

13. Relacje między czynnikami determinującymi efektywność psychoterapii. Interwencje psychoterapeutyczne a relacja z psychoterapeutą

14. Omówienie modelu „Cechy pacjenta, jego doświadczenia w trakcie psychoterapii i jej skuteczność” - na podstawie projektu pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Grzesiuk, który opisuje relacje między efektywnością psychoterapii a czynnikami ją warunkującymi.

15. Kolokwium zaliczeniowe i wystawienie ocen

Literatura:

Ackerman, S. J., Hilsenroth, M. J., Baity, M. R., Blagys, M. D. (2000). Interaction of Therapeutic Process and Alliance During Psychological Assessment. Journal of Personality Assessment, 75(1), 82–109.

Aleksandra Bachelor. (2013). Clients’ and Therapists’ Views of the Therapeutic Alliance: Similarities, Differences and Relationship to Therapy Outcome. Clinical Psychology and Psychotherapy, 20, 118–135.

Aleksandrowicz, J. W., Sobański, J.A. (2004). Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej. Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Andrusyna, T. P., Tang, T. Z., DeRueis, R. J., Luborsky, L. (2001). The Factor Structure of The Working Alliance Inventory in Cognitive-Behavioral Therapy. The Journal of Psychotherapy Practice and Research, 10, 173–178.

Bachelor, A. (2013). Clients’ and Therapists’ Views of the Therapeutic Alliance: Similarities, Differences and Relationship to Therapy Outcome. Clinical Psychology and Psychotherapy, 20, 118–135.

Botella, L., Corbella, S., Belles, L., Pacheco, M., Gomez, A. M., Herrero, O., Pedro, N. (2008). Predictors of therapeutic outcome and process. Psychotherapy Research, 18(5), 535–542.

Constantino, M. J., Penek, S., Bernecker, S. L., Overtree, C. E. (2013). A Preliminary Examination of Participant Characteristics in Relation to Patients’ Treatment Beliefs in Psychotherapy in a Training Clinic. Journal of Psychotherapy Integration, 24(3), 238–250.

Dinger, U., Strack, M., Leichsenring, F., Schauenburg, H. (2007). Influences of patients’ and therapists’ interpersonal problems and therapeutic alliance on outcome in psychotherapy. Psychotherapy Research, 17(2), 149–161.

Elkin, I., Ainbinder, A., Park, S., Yamaguchi, J. (2006). Positive aspects of patients’ state: A measure for assessing outcome and predicting follow-up of treatment for depression. Psychotherapy Research, 16(5), 550–565.

Fluckiger, C., Holtforth, M. G., Znoj, H. J., Caspar, F., Wampold, B. E. (2013). Is the relation between early post-session reports and treatment outcome an epiphenomenon of intake distress and early response? A multi-predictor analysis in outpatient psychotherapy. Psychotherapy Research, 23(1), 1–13.

Grzesiuk, L. (2005). Dynamika relacji pacjent-terapeuta. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (355–384). Warszawa: ENETEIA.

Grzesiuk, L. (2006). Badania nad psychoterapią prowadzoną w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (333–346). Warszawa: ENETEIA.

Patterson, C. L., Anderson, T., Wei, C. (2014). Clients’ Pretreatment Role Expectations, the Therapeutic Alliance, and Clinical Outcomes in Outpatient Therapy. Journal of Clinical Psychology, 70(7), 673–680.

Rakowska, J. (2006). Problemy metodologiczne badań nad skutecznością psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (71–81). Warszawa: ENETEIA.

Rakowska, J. (2006). Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii podsumowane w metaanalizach. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (83–99). Warszawa: ENETEIA.

Rakowska, J. (2006). Skuteczność psychoterapii a cechy pacjenta i teraputy. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (155–186). Warszawa: ENETEIA.

Rakowska, J. (2006). Czynniki procesu psychoterapii a jej rezultaty. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (189–203). Warszawa: ENETEIA.

Ward, A., Wood, B., Awal, M. (2013). A Naturalistic Psychodynamic Psychotherapy Study: Evaluating Outcome with a Patient Perspective. British Journal of Psychotherapy, 29(3), 292–314.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.