Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Psychologia międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PMK Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Psychologia międzykulturowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W08

PS_U01


Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia kultury jako fundamentalnej zmiennej w rozumieniu przebiegu procesów psychicznych człowieka. Celem przedmiotu jest ukazanie roli uniwersalizmu versus lokalności określonych zjawisk psychologicznych, obejmujących takie zjawiska jak dobrostan, osobowość, religia czy dobór płciowy.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia kultury jako fundamentalnej zmiennej w rozumieniu przebiegu procesów psychicznych człowieka. Celem przedmiotu jest ukazanie roli uniwersalizmu versus lokalności określonych zjawisk psychologicznych, obejmujących takie zjawiska jak dobrostan, osobowość, religia czy dobór płciowy.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw. W wyniku realizacji w/w zagadnień student nabywa wrażliwości kulturowej, kształtuje postawę tolerancji wobec różnorodności kulturowej i rozumie ograniczenia kulturowe zjawisk psychologicznych (zwłaszcza funkcjonowania społecznego jednostki).

Literatura:

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN, Scholar.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Drogosz, M. (2005). (red.). Jak Polacy wygrywają, jak Polacy przegrywają. Gdańsk: GWP.

Gebauer, J., Sedikides, C., Neberich, A. (2012). Religiosity, social self-esteem and psychological adjustment: On the crosscultural

specificity of psychological benefits of religiosity. Psychological Science, 1-3.

Nisbett, R. (2009). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

Różycka, J. (2012). Życie społeczne jako gra. Kontekst międzykulturowy. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żemojtel-Piotrowska, M. (2016). Psychologiczne wyznaczniki roszczeniowości w perspektywie międzykulturowej. Warszawa:

Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi zdefiniować kultury i określić związki między kulturą a zachowaniem człowieka;

Student wykazuje znajomość "natury" stereotypów i uprzedzeń; potrafi określić implikacje praktyczne ukierunkowane na wspomaganie dobrostanu psychicznego człowieka oraz przezwyciężanie dyskryminacji.

Student wykazuje wrażliwość na różnorodność kulturową i wykazuje postawę tolerancji wobec osób o odmiennych tradycjach kulturowych i religijnych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy obejmujący zagadnienia wykładów

100-90% bdb

89-80 % - db +

79-70 % - db

69-60% dst +

59-50% dst

pon. 50% - nzl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia kultury jako fundamentalnej zmiennej w rozumieniu przebiegu procesów psychicznych człowieka. Celem przedmiotu jest ukazanie roli uniwersalizmu versus lokalności określonych zjawisk psychologicznych, obejmujących takie zjawiska jak dobrostan, osobowość, religia czy dobór płciowy.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia kultury jako fundamentalnej zmiennej w rozumieniu przebiegu procesów psychicznych człowieka. Celem przedmiotu jest ukazanie roli uniwersalizmu versus lokalności określonych zjawisk psychologicznych, obejmujących takie zjawiska jak dobrostan, osobowość, religia czy dobór płciowy.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie kultury i jej wpływu na zachowanie człowieka. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania kulturowej różnorodności, jak również poszukiwania międzykulturowych podobieństw. W wyniku realizacji w/w zagadnień student nabywa wrażliwości kulturowej, kształtuje postawę tolerancji wobec różnorodności kulturowej i rozumie ograniczenia kulturowe zjawisk psychologicznych (zwłaszcza funkcjonowania społecznego jednostki).

Literatura:

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN, Scholar.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Drogosz, M. (2005). (red.). Jak Polacy wygrywają, jak Polacy przegrywają. Gdańsk: GWP.

Gebauer, J., Sedikides, C., Neberich, A. (2012). Religiosity, social self-esteem and psychological adjustment: On the crosscultural

specificity of psychological benefits of religiosity. Psychological Science, 1-3.

Nisbett, R. (2009). Geografia myślenia. Sopot: Smak Słowa.

Różycka, J. (2012). Życie społeczne jako gra. Kontekst międzykulturowy. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Żemojtel-Piotrowska, M. (2016). Psychologiczne wyznaczniki roszczeniowości w perspektywie międzykulturowej. Warszawa:

Scholar.

Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zapoznanie się z literatura uzupełniającą, wiedza wynikająca z realizacji przedmiotów na wcześniejszych latach studiów, zwłaszcza - psychologia społeczna, osobowości, różnic indywidualnych, metodologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.