Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Psychologia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-POLI Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: WM: Psychologia polityczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i psychologii społecznej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie słuchaczom wybranych zagadnień z zakresu psychologii politycznej.

Poruszane podczas zajęć treści umożliwiają pełniejsze rozumienie wydarzeń zachodzących w sferze polityki. Wykład wspomaga rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, podkreśla wartość szanowania odmiennych poglądów.

Pełny opis:

Główne zagadnienia poruszane w ramach zajęć:

1. Psychologia polityczna jako dziedzina psychologii

2. Rozumienie zjawisk politycznych

3. Myślenie polityczne

4. Osobowościowe wyznaczniki zachowań politycznych

5. Aktywność i bierność polityczna

6. Postawy narodowe

7. Postawy wobec polityki i polityków

8. Kobieta w polityce

9. Konflikt polityczny

10. Terror i terroryzm

11. Podstawy marketingu politycznego

12. Wizerunek polityka i jego kształtowanie

Literatura:

wskazana przy poszczególnych tematach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student posiada wiedzę dot. specyfiki zainteresowań psychologii politycznej.

Student posiada wiedzę z zakresu psychologii politycznej i rozumie na czym polega specyfika interpretacji zachowań człowieka w tej sferze funkcjonowania.

Student rozumie i interpretuje zmienność zachowań jednostkowych w kontekście społecznym.

Umiejętności:

Student potrafi tworzyć opinie na temat zróżnicowanych interpretacji psychologicznych ludzkich zachowań.

Student potrafi analizować wyniki badań z zakresu psychologii politycznej, dokonywać ich porównań, formułować wnioski, przewidywać implikacje praktyczne.

Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu psychologii politycznej w planowaniu projektów badawczych i działań o charakterze psychoedukacyjnym.

Kompetencje:

Student przejawia postawę otwartości i ciekawości wobec problematyki polityki.

Student bierze udział w dyskusjach dot. omawianych problemów społecznych, wyraża swoje zdanie, dzieli się doświadczeniami.

Student docenia dorobek psychologii politycznej w wyjaśnianiu aktualnych problemów społecznych - potrafi to zilustrować w pracy twórczej.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy z 20 pytaniami o zróżnicowanym stopniu trudności.

Student w ramach dodatkowych aktywności (udział w badaniach psychologicznych, aktywność na zajęciach) może uzyskać dodatkowe punkty.

Oceny według skali:

10-12: dst

13-14: dst +

15-16: db

17-18: db +

19-20: bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.