Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRKT
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W10; PS_W11;

PS_U02; PS_U05;

PS_U12; PS_K01;

PS_K02; PS_K03;

PS_K05; PS_K07


Pełny opis:

Program praktyk oraz dokumenty są dostępne na monitorze WFCh:

https://monitor.uksw.edu.pl/wfch/docs/418

Regulamin praktyk UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6349

Zmiany do regulaminu praktyk UKSW:

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7186

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6442

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6433

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 480 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Tomasz Rowiński
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Tomasz Rowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 480 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 480 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Sławomir Ślaski, Olaf Truszczyński, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Sławomir Ślaski, Olaf Truszczyński, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

praktyczny udział w pracy z pacjentem

Pełny opis:

-zapoznanie się studentów ze strukturami organizacyjnymi i metodami pracy w instytucjach, w których realizowane są praktyki zawodowe.

− zdobycie i pogłębienie bezpośredniego doświadczenia zawodowego poprzez obserwację i zajęcia praktyczne.

− kształtowanie własnych umiejętności i kompetencji społecznych oraz pogłębienie wiedzy poprzez przygotowanie i prowadzenie samodzielnych działań na terenie instytucji zgodnie z wymogami indywidualnymi praktyki wyznaczonej przez pracodawcę.

Literatura:

w zależności od specjalności psychologicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 480 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Sławomir Ślaski, Olaf Truszczyński, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Sławomir Ślaski, Olaf Truszczyński, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)