Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia religijności i duchowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRiD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia religijności i duchowości
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01; PS_W12; PS_U01; PS_U04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Jaworski
Prowadzący grup: Romuald Jaworski, Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zaprezentowanie bogatej problematyki psychicznych kontekstów życia religijnego, prezentacja dorobku współczesnych psychologów religii i wyników badan psychologicznych dotyczących religijności, prezentacja metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie.

Efekty kształcenia: osiągnięcie kompetencji w zakresie psychologicznej interpretacji doświadczeń religijnych oraz zdolnośc różnicowania szczytowych przeżyć religijnych oraz zjawisk patologicznych w religijności indywidualnej i zbiorowej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej.

Pełny opis:

Założenia i cele:

Wykłady z psychologii religii pomagają studentom w przyswojeniu wiedzy dotyczącej genezy, struktury i funkcji przeżyć religijnych. Szczególny akcent położony jest na specyfikę doświadczeń religijnych związanych z modlitwa, medytacja, asceza, kontemplacja. Uwzględniane są także społeczne konteksty przeżyć i zachowań religijnych oraz ich zniekształcenia w sektach. Znaczna cześć wykładów poświęcona jest rozwojowi religijności, kryteriom dojrzałości postaw religijnych, ujawniającym sie kryzysom religijnym oraz zjawiskom konwersji i apostazji. Zajęcia z psychologii religii maja obok celu poznawczego charakter kształceniowy. Umożliwiają bowiem studentowi wypracowanie własnej postawy religijnej na bazie solidnej wiedzy dotyczącej aspektów przeżyciowych związanych z Rzeczywistością Transcendentalną. Stanowią też okazję do dyskusji na temat postaw religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeżyć i zachowań religijnych. Zajęcia umożliwiają zaprezentowanie bogatej literatury przedmiotu oraz prowokują do licznych dyskusji dotyczących religijności jednostek i grup społecznych.

Treści programowe:

1. Antropologiczne i metodologiczne założenia pozasystemowe, (nurty redukcjonistyczne i nieredukcjonistyczne) w badaniach psychologii religii:

2. Doświadczenie religijne.

3. Przejawy religijności: asceza,

4. Przejawy religijności modlitwa, medytacja.

5. Rozwój religijny: periodyzacja rozwoju, kryteria dojrzałosci religijnej.

6. Religijność w sytuacjach trudnych: kryzysy religijne, nawrócenia, apostazja i ateizm.

7. Ruchy i małe grupy religijne: psychospołeczne funkcjonowanie grup i ruchów religijnych, charakterystyka psychologiczna głównych ruchów religijnych w Polsce,

8. Szanse i zagrożenia związane z przynależnością do ruchów religijnych.

9. Grupy pseudoreligijne, sekty: definicja i podział sekt,

10. Destrukcyjne funkcjonowanie sekt, profilaktyka i terapia.

11.New Age.

12. Psychopatologia a życie religijne: zaburzenia zycia religijnego, zycie religijne osób z zaburzeniami psychicznymi.

13.Typologizacja religijności.

14.Metody badan religijności.

15.Badania międzykulturowe i międzywyznaniowe nad religijnością.

Literatura:

Chlewiński, Z. (red.)(1982). Psychologia religii. Lublin: TN KUL.

Głaz, S. (red.) (2006) Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: WAM.

Grom, B. (2009) Psychologia religii. Kraków: WAM.

Grzymała-Moszczynska, H. (2004) Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Jaworski, R. (1989) Psychologiczne korelaty religijnosci personalnej. Lublin: RW KUL.

Kuczkowski, S.(1993). Psychologia religii. Kraków: Wydz. Filoz. Towarzystwa Jezusowego.

Walesa, Cz.(2005) Rozwój religijnosci czlowieka Tom I Dziecko. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wulff, D.(1999). Psychologia religii. Warszawa: WSiP.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.