Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSS1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_U04

PS_U05

PS_K01

Skrócony opis:

Wykłady z psychologii społecznej obejmują następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki: podstawowe zjawiska w percepcji społecznej; opis, funkcje i źródła stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji; ocenianie ludzi na podstawie cech wspólnotowych i sprawczych; źródła i podstawowe zniekształcenia samowiedzy; atrybucje przyczynowe - podstawowe zniekształcenia i prawidłowości; zjawisko atrakcyjności interpersonalnej.

Pełny opis:

1.Podstawowe dziedziny badań w psychologii społecznej

2.Organizacja wiedzy człowieka o świecie

3. Podstawowe prawidłowości i zjawiska dotyczące spostrzegania ludzi

4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

5. Teorie wyjaśniające powstawanie uprzedzeń i rasizmu

6. Stereotypy płciowe: biologiczny i kulturowy wymiar kobiecości i męskości

7. Atrybucje przyczynowe: prawidłowości

8. Zjawisko dysonansu poznawczego: źródła i sposoby redukcji

9. Inni ludzie jako źródło dysonansu poznawczego

10. Samowiedza: źródła, funkcje, motywy samopoznania

11. Zniekształcenia samowiedzy

12. Potrzeba sprawowania kontroli. Konsekwencje braku poczucia wpływu na bieg wydarzeń

13.Atrakcyjność interpersonalna: przegląd teorii

14. Uwarunkowania atrakcyjności interpersonalnej

15. Autoprezentacja

Literatura:

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1987). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wydawnictwo Z-sk i Spółka, Warszawa.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2002

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza:

1. rozumie podstawowe zjawiska z zakresu percepcji społecznej

2. zna podstawowe teorie dotyczące uprzedzeń społecznych oraz rasizmu

3. zna źródła samowiedzy i podstawowe zniekształcenia samowiedzy

4. rozumie znaczenie atrakcyjności interpersonalnej dla funkcjonowania społecznego jednostki

umiejętności

1. Czyta ze zrozumieniem artykuły z zakresu percepcji społecznej

2. Identyfikuje uprzedzenia społeczne w swoim otoczeniu

3. Projektuje proste badania dotyczące pomiaru stereotypów i uprzedzeń

4. Przewiduje oceny atrakcyjności interpersonalnej jednostki na podstawie jej zachowania

kompetencje

1. Jest wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną

2. Potrafi asertywnie dyskutować

3. Docenia poglądy innych

4. Jest otwarty na odmienne od własnych opinie

ECTS:

udział w wykładzie - 30 h

przygotowanie do egzaminu - 20 h

Punkty ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Oceny:

2 - nie zna podstawowych teorii z psychologii społecznej

3 - zna kilka teorii lecz nie potrafi podać badań weryfikujących te teorie

4 - zna podstawowe teorie z psychologii społecznej i część badań odnoszących się do ich weryfikacji

5- zna podstawowe teorie i czołowe badania weryfikujące te badania

Metoda oceny: test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski, Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jaworski, Jarosław Piotrowski, Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone problematyce percepcji społecznej, podstawowym prawidłowościom i błędom w percepcji społecznej. Główny nacisk położony jest na subiektywny charakter percepcji i takie zjawiska jak stereotypy i uprzedzenia, błędy atrybucyjne. Poruszają problematykę samowiedzy i jej zniekształceń, a także atrakcyjności interpersonalnej i możliwości jej kształtowania.

Pełny opis:

1. Percepcja społeczna- ocenianie ludzi na podstawie ich zachowań.

2. Percepcja społeczna - rola nastawienia, ukrytych teorii osobowości itp.

3. Percepcja społeczne- jak działają samospełniające się proroctwa?

4.Rola cech wspólnotowych i sprawczych w ocenie innych oraz własnej osoby.

5.Błędy atrybucyjne w ocenie innych i własnej osoby.

6. Stereotypy i uprzedzenia w życiu prywatnym i społecznym.

7.Stereotypy i autostereotypy płciowe.

8. Rola kobiet i mężczyzn - komplementarność czy brak różnic?

9.Źródła samowiedzy.

10. Czy wiemy co myślą o nas inni? Zjawisko metapercepcji

11. Zmiany w samowiedzy pod wpływem doświadczeń życiowych.

12. Konsekwencje poczucia lub braku kontroli nad biegiem zdarzeń.

13. Kim są osoby atrakcyjne interpersonalnie?

14. Czy możemy kreować własną atrakcyjność interpersonalną?

15. Manipulacje własną atrakcyjnością interpersonalną.

Literatura:

Wojciszke. B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

zaliczony I rok studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone problematyce percepcji społecznej, podstawowym prawidłowościom i błędom w percepcji społecznej. Główny nacisk położony jest na subiektywny charakter percepcji i takie zjawiska jak stereotypy i uprzedzenia, błędy atrybucyjne. Poruszają problematykę samowiedzy i jej zniekształceń, a także atrakcyjności interpersonalnej i możliwości jej kształtowania.

Pełny opis:

1. Percepcja społeczna- ocenianie ludzi na podstawie ich zachowań.

2. Percepcja społeczna - rola nastawienia, ukrytych teorii osobowości itp.

3. Percepcja społeczne- jak działają samospełniające się proroctwa?

4.Rola cech wspólnotowych i sprawczych w ocenie innych oraz własnej osoby.

5.Błędy atrybucyjne w ocenie innych i własnej osoby.

6. Stereotypy i uprzedzenia w życiu prywatnym i społecznym.

7.Stereotypy i autostereotypy płciowe.

8. Rola kobiet i mężczyzn - komplementarność czy brak różnic?

9.Źródła samowiedzy.

10. Czy wiemy co myślą o nas inni? Zjawisko metapercepcji

11. Zmiany w samowiedzy pod wpływem doświadczeń życiowych.

12. Konsekwencje poczucia lub braku kontroli nad biegiem zdarzeń.

13. Kim są osoby atrakcyjne interpersonalnie?

14. Czy możemy kreować własną atrakcyjność interpersonalną?

15. Manipulacje własną atrakcyjnością interpersonalną.

Literatura:

Wojciszke. B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

zaliczony I rok studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z psychologii społecznej obejmują następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki: podstawowe zjawiska w percepcji społecznej; opis, funkcje i źródła stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji; ocenianie ludzi na podstawie cech wspólnotowych i sprawczych; źródła i podstawowe zniekształcenia samowiedzy; atrybucje przyczynowe - podstawowe zniekształcenia i prawidłowości; zjawisko atrakcyjności interpersonalnej.

Pełny opis:

1.Podstawowe dziedziny badań w psychologii społecznej

2.Organizacja wiedzy człowieka o świecie

3. Podstawowe prawidłowości i zjawiska dotyczące spostrzegania ludzi

4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

5. Teorie wyjaśniające powstawanie uprzedzeń i rasizmu

6. Stereotypy płciowe: biologiczny i kulturowy wymiar kobiecości i męskości

7. Atrybucje przyczynowe: prawidłowości

8. Zjawisko dysonansu poznawczego: źródła i sposoby redukcji

9. Inni ludzie jako źródło dysonansu poznawczego

10. Samowiedza: źródła, funkcje, motywy samopoznania

11. Zniekształcenia samowiedzy

12. Potrzeba sprawowania kontroli. Konsekwencje braku poczucia wpływu na bieg wydarzeń

13.Atrakcyjność interpersonalna: przegląd teorii

14. Uwarunkowania atrakcyjności interpersonalnej

15. Autoprezentacja

Literatura:

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1987). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wydawnictwo Z-sk i Spółka, Warszawa.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2002

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

zaliczony I rok studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Zapoznanie się z literaturą z psychologii społecznej - 30 h- 1 punkt ECTS

Uczestniczenie w wykładzie - 30 h - 1 punkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady z psychologii społecznej obejmują następujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznym jednostki: podstawowe zjawiska w percepcji społecznej; opis, funkcje i źródła stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji; ocenianie ludzi na podstawie cech wspólnotowych i sprawczych; źródła i podstawowe zniekształcenia samowiedzy; atrybucje przyczynowe - podstawowe zniekształcenia i prawidłowości; zjawisko atrakcyjności interpersonalnej.

Pełny opis:

1.Podstawowe dziedziny badań w psychologii społecznej

2.Organizacja wiedzy człowieka o świecie

3. Podstawowe prawidłowości i zjawiska dotyczące spostrzegania ludzi

4. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

5. Teorie wyjaśniające powstawanie uprzedzeń i rasizmu

6. Stereotypy płciowe: biologiczny i kulturowy wymiar kobiecości i męskości

7. Atrybucje przyczynowe: prawidłowości

8. Zjawisko dysonansu poznawczego: źródła i sposoby redukcji

9. Inni ludzie jako źródło dysonansu poznawczego

10. Samowiedza: źródła, funkcje, motywy samopoznania

11. Zniekształcenia samowiedzy

12. Potrzeba sprawowania kontroli. Konsekwencje braku poczucia wpływu na bieg wydarzeń

13.Atrakcyjność interpersonalna: przegląd teorii

14. Uwarunkowania atrakcyjności interpersonalnej

15. Autoprezentacja

Literatura:

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1987). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Wydawnictwo Z-sk i Spółka, Warszawa.

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2002

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

zaliczony I rok studiów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.