Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSS2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia społeczna 1 WF-PS-N-PSS1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W10

PS_U10

PS_K10

Skrócony opis:

Psychologia społeczna obejmuje takie zagadnienia jak: manipulacja społeczna (techniki manipulacji), zjawisko autoprezentacji; wartości i postawy- kształtowanie postaw przez przekazy informacyjne; funkcjonowanie grup społecznych; podstawowe zjawiska występujące w grupach; zachowania pomocne i agresywne; konflikty społeczne; przemoc w rodzinie.

Pełny opis:

tematy:

1. Autoprezentacja: rodzaje, uwarunkowania osobowościowe i sytuacyjne. Różnice płciowe

2. Manipulacja społeczna. Osobowość makiawelistyczna. Techniki manipulacji

3. Wartości: koncepcje, funkcje, różnice indywidualne

4. Postawy: emocjonalne, poznawcze i behawioralne źródła postaw

5. Kształtowanie postaw przez przekazy informacyjne

6.Grupy społeczne: cele, normy, interakcje wewnątrzgrupowe, struktury grupy

7.Podstawowe zjawiska występujące w grupach społecznych

8. Wpływ społeczny: poziomy wpływu, rodzaje konformizmu

9. Zachowania pomocne: teorie i badania dotyczące uwarunkowań zachowań pomocnych

10. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań pomocnych

11. Agresja: rodzaje. Przegląd podstawowych teorii wyjaśniających zjawisko agresji

12. Agresja: sposoby opanowywania agresji, zjawisko katharsis, karanie agresji

13. Wypalenie zawodowe

14. Przemoc w rodzinie

15. Konflikty interpersonalne: źródła konfliktów, zachowania w sytuacji konfliktowej

Literatura:

Wojciszke, B. Człowiek wśród ludzi. Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2002.

Wojciszke, B. Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

w zakresie wiedzy:

1.student identyfikuje mechanizmy powstawania postaw i ich wpływu na zachowanie

2. student wyróżnia podstawowe zjawiska dotyczące wpływu społecznego

3. student opisuje podstawowe teorie dotyczące uprzedzeń społecznych oraz rasizmu

4. Identyfikuje motywy zachowań pomocnych i agresywnych

5. Rozumie badania czołowych psychologów społecznych

w zakresie umiejętności:

1. Czyta ze zrozumieniem artykuły z zakresu psychologii społecznej

2. Identyfikuje motywy zachowań społecznych w swoim otoczeniu

3. Projektuje proste badania dotyczące zachowań społecznych jednostki

4. Przewiduje zachowania społeczne ludzi w różnych sytuacjach

5. Poddaje krytycznej analizie badania naukowe

w zakresie kompetencji:

1. Postępuje zgodnie z normami moralnymi w relacjach studenckich

2. Jest wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną

3. Potrafi asertywnie dyskutować

4. Docenia poglądy innych

5. Jest otwarty na odmienne od własnych opinie

ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

przygotowanie do egzaminu: 20 h

ECTS: 2 punkty

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test Oceny:

2 - nie zna podstawowych teorii z psychologii społecznej

3 - zna kilka teorii lecz nie potrafi podać badań weryfikujących te teorie

4 - zna podstawowe teorie z psychologii społecznej i część badań odnoszących się do ich weryfikacji

5 - zna podstawowe teorie i czołowe badania weryfikujące te badania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kwiatkowska, Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Mateusz Jaworski, Jarosław Piotrowski, Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

1.Autoprezentacja i manipulacja społeczna.

2.Postawy i wartości.

3.Grupy społeczne

4.Konformizm

5. Zachowania pomocne

6. Agresja

7. Konflikty społeczne

Pełny opis:

1. Autoprezentacja: rodzaje, uwarunkowania osobowościowe i sytuacyjne. Różnice płciowe

2. Manipulacja społeczna. Osobowość makiawelistyczna. Techniki manipulacji

3. Wartości: koncepcje, funkcje, różnice indywidualne

4. Postawy: emocjonalne, poznawcze i behawioralne źródła postaw

5. Kształtowanie postaw przez przekazy informacyjne

6.Grupy społeczne: cele, normy, interakcje wewnątrzgrupowe, struktury grupy

7.Podstawowe zjawiska występujące w grupach społecznych

8. Wpływ społeczny: poziomy wpływu, rodzaje konformizmu

9. Zachowania pomocne: teorie i badania dotyczące uwarunkowań zachowań pomocnych

10. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań pomocnych

11. Agresja: rodzaje. Przegląd podstawowych teorii wyjaśniających zjawisko agresji

12. Agresja: sposoby opanowywania agresji, zjawisko katharsis, karanie agresji

13. Wypalenie zawodowe

14. Przemoc w rodzinie

15. Konflikty interpersonalne: źródła konfliktów, zachowania w sytuacji konfliktowej

Literatura:

Wojciszke. B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

zaliczony semestr zimowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Autoprezentacja i manipulacja społeczna.

2.Postawy i wartości.

3.Grupy społeczne

4.Konformizm

5. Zachowania pomocne

6. Agresja

7. Konflikty społeczne

Pełny opis:

1. Autoprezentacja: rodzaje, uwarunkowania osobowościowe i sytuacyjne. Różnice płciowe

2. Manipulacja społeczna. Osobowość makiawelistyczna. Techniki manipulacji

3. Wartości: koncepcje, funkcje, różnice indywidualne

4. Postawy: emocjonalne, poznawcze i behawioralne źródła postaw

5. Kształtowanie postaw przez przekazy informacyjne

6.Grupy społeczne: cele, normy, interakcje wewnątrzgrupowe, struktury grupy

7.Podstawowe zjawiska występujące w grupach społecznych

8. Wpływ społeczny: poziomy wpływu, rodzaje konformizmu

9. Zachowania pomocne: teorie i badania dotyczące uwarunkowań zachowań pomocnych

10. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań pomocnych

11. Agresja: rodzaje. Przegląd podstawowych teorii wyjaśniających zjawisko agresji

12. Agresja: sposoby opanowywania agresji, zjawisko katharsis, karanie agresji

13. Wypalenie zawodowe

14. Przemoc w rodzinie

15. Konflikty interpersonalne: źródła konfliktów, zachowania w sytuacji konfliktowej

Literatura:

Wojciszke. B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

zaliczony semestr zimowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Autoprezentacja i manipulacja społeczna.

2.Postawy i wartości.

3.Grupy społeczne

4.Konformizm

5. Zachowania pomocne

6. Agresja

7. Konflikty społeczne

Pełny opis:

1. Autoprezentacja: rodzaje, uwarunkowania osobowościowe i sytuacyjne. Różnice płciowe

2. Manipulacja społeczna. Osobowość makiawelistyczna. Techniki manipulacji

3. Wartości: koncepcje, funkcje, różnice indywidualne

4. Postawy: emocjonalne, poznawcze i behawioralne źródła postaw

5. Kształtowanie postaw przez przekazy informacyjne

6.Grupy społeczne: cele, normy, interakcje wewnątrzgrupowe, struktury grupy

7.Podstawowe zjawiska występujące w grupach społecznych

8. Wpływ społeczny: poziomy wpływu, rodzaje konformizmu

9. Zachowania pomocne: teorie i badania dotyczące uwarunkowań zachowań pomocnych

10. Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania zachowań pomocnych

11. Agresja: rodzaje. Przegląd podstawowych teorii wyjaśniających zjawisko agresji

12. Agresja: sposoby opanowywania agresji, zjawisko katharsis, karanie agresji

13. Wypalenie zawodowe

14. Przemoc w rodzinie

15. Konflikty interpersonalne: źródła konfliktów, zachowania w sytuacji konfliktowej

Literatura:

Wojciszke. B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wojciszke, B. (2010). Psychologia społeczna.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

zaliczony semestr zimowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski, Michał Sękowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski, Michał Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.