Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Psychologia w zdrowiu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PWZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Psychologia w zdrowiu publicznym
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02; PS_W03; PS_W08; PS_U13; PS_K03; PS_K07

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zdrowie w ujęciu holistycznym i jego determinanty

2. Zdrowie publiczne vs. zdrowie jednostki

3. Metody pomiaru zdrowia jednostki i populacji

4. Wybrane problemy zdrowia psychicznego w zdrowiu publicznym

5. Epidemiologia wybranych problemów zdrowia psychicznego

seminaria / warsztaty:

1. Czynniki środowiskowe kształtujące zdrowie

2. Styl życia oraz metody podejścia w promocji zdrowia.

3. Analiza danych statystycznych wybranych problemów zdrowia psychicznego, związanych z czynnikami środowiskowymi i stylami życia w statystyce międzynarodowej

4. Analiza danych statystycznych wybranych problemów zdrowia psychicznego w statystyce krajowej i międzynarodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Gębska-Kuczerowska
Prowadzący grup: Anita Gębska-Kuczerowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Szczegóły zajęć – Wykłady / Seminarium - warsztaty (30 godzin)

Dane grup zajęciowych: wykłady – 10 godzin ( 5x 2hrs) ; seminaria / warsztaty 20 godzin ( 4x 5 hrs)

Punkty przedmiotu: 30+25 -55 hrs (2ECTS)

Cykl 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)