Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki rozwoju kreatywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-TRK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki rozwoju kreatywności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08; PS_K01; PS_K02

Skrócony opis:

Studenci podczas ćwiczeń poznają komponenty kreatywności oraz struktury i formy prowadzenia ćwiczeń wzbudzających kreatywność, zasad prowadzenia spotkań wzbudzających kreatywność i procesów projektowych opartych o wzbudzenie procesu kreatywnego.

Pełny opis:

Kurs będzie się koncentrował na przedstawieniu studentom wiedzy z zakresu psychologii twórczości Te podstawy teoretyczne następnie zostaną przekute na praktyczne zastosowanie w ramach:

1. Prowadzenia działań integracyjnych - ćwiczenia kreatywne w ramach budowania relacji

2. Działań projektowych – zastosowanie metody projektowej Design Thinking

3. Ustrukturyzowanych spotkań – zastosowanie metod kreatywnych do generowania pomysłów (brain storming)

4. Grywalizacja – kreatywne sposoby wzbudzania motywacji do działania

5. Wykorzystania kreatywności jako sposobu na rozwiązywanie porblemów

Literatura:

Kwieciński, L. (2016). Design thinking – behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 15(34), 123–136. https://doi.org/10.17399/HW.2016.153407

Nowakowski, M. (2016). Website Usability in the Design Thinking Methodic / Użyteczność serwisu internetowego w metodyce design thinking. Studia Informatica Pomerania, 2016(2), 123. https://doi.org/10.18276/si.2015.40-11

Szmidt K. J., Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student będzie posiadał umiejętność zaprojektowania warsztatów dotyczących procesów kreatywnych. Będzie posiadał również umiejętność facylitowania prac grup projektowych na etapie tworzenia koncepcji oraz wymagających kreatywnego podejścia do rozwiązania problemu.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie student musi uzyskać 100% frekwencję. Każda nieobecność będzie skutkowała obniżeniem oceny o 0,5 pkt, 5 nieobecności będzie skutkowało niezaliczeniem przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia będzie przygotowanie 30 minutowego warsztatu obejmującego tematykę kreatywną. Warsztat będzie prowadzony w parach. Jakość przeprowadzonego warsztatu będzie oceniana przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Stolarski
Prowadzący grup: Mikołaj Stolarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Dryjańska
Prowadzący grup: Laura Dryjańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)