Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_U01

Skrócony opis:

Wstęp do psychologii jest ogólnym wprowadzeniem do psychologii jako nauki, sposobów jej tworzenia i studiowania. Podczas wykładu zaprezentowana zostanie specyfika psychologii na tle innych nauk oraz jej wewnętrzne zróżnicowanie. Celem wykładu jest przygotowanie gruntu pod kolejne zajęcia poświęcone szczegółowym działom i zagadnieniom psychologii.

Pełny opis:

Program wykładu:

1. Wstęp do psychologii, uniwersytetu i UKSW

2-3. Przedmiot i metoda psychologii

4. Ogólne sposoby opisu i wyjaśniania

5. Współczesny obieg treści naukowych

6. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia procesów poznawczych

7. Perspektywa fragmentaryzująca: psychologia emocje i motywacje

8. Perspektywa scalająca: psychologia społeczna

9. Perspektywa scalająca: psychologia osobowości

10. Wprowadzenie do perspektywy psychologii rozwoju

11. Wprowadzenie do perspektywy psychologii różnic indywidualnych

12. Psychologia zdrowia i choroby, psychopatologia, psychologia kliniczna

13. Perspektywa neuropsychologii

14. Psychologia teoretyczna i praktyczna, aplikacje psychologii

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN

Uzupełniająca:

Rathus, S. (2004). Psychologia współczesna. GWP.

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Taszów: Biblioteka Moderatora.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada ogólny obraz psychologii jako nauki, zna: przedmiot psychologii, jej problematykę, metodologię, język, wewnętrzną strukturę (różne dyscypliny psychologiczne i ich wzajemne związki), miejsce i pozycję w systemie nauk (w tym związki z innymi naukami)

Student zna (na poziomie ogólnym) implikacje różnych orientacji metodologicznych dla praktyki badań psychologicznych

Student umie tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składający się z pytań zamkniętych z zakresu wykładów oraz wskazanej literatury.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.