Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ZOS Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08

PS_W17

PS_U04

Skrócony opis:

Cykl wykładów obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą objawów, etiologii, rozpowszchenienia, diagnozy i terapii zaburzeń osobowości ze szczególnym uwzględnieniem terapii opartej na mentalizacji Petera Fonagy, J. Allena o A. Bathemana. Celem kursu jest zapoznanie studenta z nowoczesną wiedzą dotyczącą zaburzeń osobowości oraz przygotowanie do diagnozy i rozumienia metod psychoterapii.

Pełny opis:

1. Wprowdzenie do problematyki zaburzeń osobowości - klasyfikacje i defnicje.

2. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Konsul" reż. K. Gradowski.

3. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Adrenalina" reż. K. Lang.

4. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Jackson Pollock" reż. K. Evans.

5. Osobowość borderline.

6. Osobowość paranoidalna.

7. Osobowość dyssocjalna.

8. Osobowość histrioniczna.

9. Osobowość anankastyczna.

10.Osobowość schizoidalna.

11. Osobowość lękliwa (unikająca).

12.Osobowość zależna.

13. Inne zaburzenia osobowości.

14. Psychoterapia zaburzeń osobowości.

Literatura:

L. Cierpiałkowska i Emilia Soroko - Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

J.F. Clarkin, P. Fonagy, G. O. Gabbard - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, WUJ, Kraków 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student potrafi wymienić i opisać główne zaburzenia osobowości.

2. Student potrafi zdefiniować i wymieć objawy występujące w głównych zaburzeniach osobowości.

3. Student potrafi posługiwać się klasyfikacjami zaburzeń psychicznych osobowości ICD-10 i DSM-V.

4. Student potrafi wymienić przyczyny powstawania zaburzeń osobowości, opisuje interakcje czynników ryzyka, definiuje pojęcia wieloczynnikowej etiologii i patogenezy.

5. Student potrafi opisać rozpowszechnienie, przebieg i rokowanie w głównych zaburzeniach osobowości.

6. Student potrafi wymienić podstawowe formy oddziaływań psychologicznych skutecznych w leczeniu zaburzeń osobowości.

Metody i kryteria oceniania:

Esej poświęcony wybranemu zaburzeniu osobowości na zakończenie cyklu wykładów.

Ocena opiera się o kryteria:

1. student właściwe używa głównych pojęć opisujących zaburzenia osobowości,

2. student rozumie specyfikę poszczególnych zaburzeń osobowości - ich objawy, występowanie typowych zachowań, trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz mechanizmy obronne,

3. student potrafi dokonać wstępnej oceny zaburzeń osobowości na podstawie opisu przypadku lub interakcji w wybranych dziełach literackich lub filmowych,

Za całą pracę można uzyskać od 0 do 6 punktów.

Oceny:

5 (bardzo dobry) - 6-5 pkt.,

4 (dobry) - 4-3 punkty,

3 (dostateczny) - 2 punkty,

0 (niedostateczny) - 1-0 punkt,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Żechowski
Prowadzący grup: Cezary Żechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cykl wykładów obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą objawów, etiologii, rozpowszchenienia, diagnozy i terapii zaburzeń osobowości ze szczególnym uwzględnieniem terapii opartej na mentalizacji Petera Fonagy, J. Allena o A. Bathemana. Celem kursu jest zapoznanie studenta z nowoczesną wiedzą dotyczącą zaburzeń osobowości oraz przygotowanie do diagnozy i rozumienia metod psychoterapii.

Pełny opis:

1. Wprowdzenie do problematyki zaburzeń osobowości - klasyfikacje i defnicje.

2. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Konsul" reż. K. Gradowski.

3. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Adrenalina" reż. K. Lang.

4. Diagnoza zaburzeń osobowości na podstawie filmu dokumentalnego "Jackson Pollock" reż. K. Evans.

5. Osobowość borderline.

6. Osobowość paranoidalna.

7. Osobowość dyssocjalna.

8. Osobowość histrioniczna.

9. Osobowość anankastyczna.

10.Osobowość schizoidalna.

11. Osobowość lękliwa (unikająca).

12.Osobowość zależna.

13. Inne zaburzenia osobowości.

14. Psychoterapia zaburzeń osobowości.

Literatura:

L. Cierpiałkowska i Emilia Soroko - Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

J.F. Clarkin, P. Fonagy, G. O. Gabbard - Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, WUJ, Kraków 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.