Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Numinous constructs and their role in intra- and interpersonal functioning

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NCIF-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Numinous constructs and their role in intra- and interpersonal functioning
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Students will learn about definitions, theories and models of numinous constructs, and their association with intra- and interpersonal functioning

Pełny opis:

Students will learn about definitions, theories and models of numinous constructs. They will learn about "Four B" Saroglou's theory, intrinsic/extrinsic/quest distinction of the forms of religiosity, Piedmont's spiritual transcendence theory and other models important in the field.

Association between numinus constructs, well-being, resilience, fullfillment of basic motives and other aspects of intrapersonal functioning will be discussed in the light of contemporary studies and theories.

Role of numinus constructs in interpersonal functioning (its associations with prosocial and agressive behaviors, stereotypes and prejudices, social dillemas)

would be described in details, with the emphasis on most recent development in the field.

Literatura:

Saroglou, V. (2014). Religion, personality, and social behavior. Psychology Press: New York & London

Spilka, B., Hood, R.W., Hunsberger, B., Gorsuch, R. (2003). The psychology of religion. An empirical approach. The Guilford Press: New York & London

Efekty kształcenia i opis ECTS:

The student has knowledge of the basic theories in the field of psychology of religion and spirituality. He knows the key research in the area of relationship of numinous construct with intra- and interpersonal functioning.

The student is able to analyze the current information and phenomena related to the functioning in the religious sphere and interpret them in relation to psychological knowledge.

The student demonstrates an attitude of tolerance and respect towards people with a different religious worldview.

Metody i kryteria oceniania:

Test exam

Students answer 20 test questions, scoring 1 point for each correct answer.

The received rating depends on the number of points obtained:

up to 10: 2.0

11-12: 3.0

13-14: 3.5

15-16: 4.0

17-18: 4.5

19-20: 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski, Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Students will learn about definitions, theories and models of numinous constructs, and their association with intra- and interpersonal functioning

Pełny opis:

Students will learn about definitions, theories and models of numinous constructs. They will learn about "Four B" Saroglou's theory, intrinsic/extrinsic/quest distinction of the forms of religiosity, Piedmont's spiritual transcendence theory and other models important in the field.

Association between numinus constructs, well-being, resilience, fullfillment of basic motives and other aspects of intrapersonal functioning will be discussed in the light of contemporary studies and theories.

Role of numinus constructs in interpersonal functioning (its associations with prosocial and agressive behaviors, stereotypes and prejudices, social dillemas)

would be described in details, with the emphasis on most recent development in the field.

Literatura:

Saroglou, V. (2014). Religion, personality, and social behavior. Psychology Press: New York & London

Spilka, B., Hood, R.W., Hunsberger, B., Gorsuch, R. (2003). The psychology of religion. An empirical approach. The Guilford Press: New York & London

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)