Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychological Aspects of Image Building

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-PAIB-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychological Aspects of Image Building
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne - Psychologia
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Pełny opis:

An introduction to the psychology of social media

Brand personality

Types of personal brand

Building a personal image in the digital environment

Bad image

The role of storytelling in image building

Authenticity and online image.

Online image of psychologist

The psychology of engagement and interaction on social media platforms

Psychological mechanisms of user involvement.

Crisis management of image on social media

National branding

Rembranding

Ethics and privacy in social media

Work on an individual project and presentation of individual projects.

Final conclusion on psychological aspect of image building

Literatura:

Kwon, O., Wen, Y., & Gruzd, A. (2017). The use of social media by state health departments in the US: Analyzing health communication through Facebook. Journal of medical Internet research, 19(3), e98.

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of marketing research, 34(3), 347-356.

Fombrun, C., & Van Riel, C. (2003). Fame and fortune: How successful companies build winning reputations. Financial Times Prentice Hall.

Sar, S., & Öz, Ö. (2017). Online corporate communication as storytelling. The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility, 379-400.

Wang, D., & Li, X. R. (2015). Trust in online social networking—A multi‐dimensional perspective. Information & Management, 52(3), 210-220.

Robinson, L., Cotten, S. R., Ono, H., Quan-Haase, A., Mesch, G., Chen, W., ... & Stern, M. J. (2015). Digital inequalities and why they matter. Information, Communication & Society, 18(5), 569-582.

Lin, J. C. C., & Lu, H. (2011). Predicting consumer intention to use peer-to-peer (P2P) online sharing. Information systems and e-business management, 9(2), 167-192.

Psychological mechanisms of user involvement:

Huang, L., & Yen, D. C. (2011). Emotion or cognition? A study of the determinants of satisfaction and loyalty in online learning. Internet Research, 21(4), 412-432.

Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corporate Reputation Review, 10(3), 163-176.

Kavaratzis, M., & Ashworth, G. (2005). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 96(5), 506-514.

Brown, G., & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product responses. Journal of Marketing, 61(1), 68-84.

Boyd, D., & Crawford, K. (2012). Critical questions for big data: Provocations for a cultural, technological, and scholarly phenomenon. Information, Communication & Society, 15(5), 662-679

Van Dijk, T. A. (2006). Discourse, context and cognition. Discourse Studies, 8(1), 159-177.

Fombrun, C., & Van Riel, C. (2003). Fame and fortune: How successful companies build winning reputations. Financial Times Prentice Hall.

Psychological Aspects of Social Media Engagement:

Kim, J., Lee, J. E., & Kim, H. (2014). Are social media really social? Effects of social media on subjective well-being. Young Consumers, 15(2), 128-138.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

Simoes, C., & Dibb, S. (2001). Rethinking the brand concept: New brand orientation. Corporate Communications: An International Journal, 6(4), 217-224.

Privacy and Ethics in Social Media:

Acquisti, A., Brandimarte, L., & Loewenstein, G. (2015). Privacy and human behavior in the age of information. Science, 347(6221), 509-514.

National Branding and Identity:

Fan, Y. (2006). Branding the nation: What is being branded?. Journal of Vacation Marketing, 12(1), 5-14.

Rebranding Strategies:

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California management review, 38(3), 102-120.

Crisis Management in Social Media:

Coombs, W. T. (2007). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding. Sage Publications.

Digital Ethics and Privacy in Social Media:

Zimmer, M. (2010). "But the data is already public": On the ethics of research in Facebook. Ethics and information technology, 12(4), 313-325.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Michał Sękowski, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Michał Sękowski, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)