Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parental mistakes and the formation of personality disorders

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-PMAPD-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Parental mistakes and the formation of personality disorders
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Knowledge of the English language

Pełny opis:

During the course, students will become familiar with the knowledge of psychotherapy based on the approach to personality disorders (DSM V classification) in terms of the functioning of the schemas described in Jeffrey Young's theory. The relationship between the formation of a schema of personality disorders and childhood's experience of parental mistakes is being discussed.

1. The formation of personality disorders: genetic and environmental approach.

2. Parental mistakes as the cause of personality disorders of an environmental nature.

3. Personality schemas in terms of Jeffrey Young's theory. Classification and characteristics of the schema. Personality disorders discribed by Young's schemes.

4. Social Network Analysis for personality disorders and Decision tree showing the relationship between schemas and personality disorders.

5. Borderline personality type. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

6. Dependent personality disorder. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

7. Antisocial personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

8. Histrionic personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

9. Narcissistic personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

10. Paranoid personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

11. Depressive and passive-aggressive personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

12. Obsessive-compulsive and avoidant personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

13. Schizotypal and schizoid personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

14. Sadistic and masochistic personality. Characteristics and layout of schemas. Relationships with parental mistakes experienced in childhood.

15. Exam

Efekty kształcenia i opis ECTS:

The student has knowledge about:

1. Parental mistakes

2. Schema therapy

3. Schemas distinguished by Young

4. Relationship of schemas with personality disorders

5. Relationship of experienced parental mistakes in childhood with the formation of personality schemas.

Metody i kryteria oceniania:

The basis for completing the course is a test of the knowledge acquired during the lecture

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Description of ECTS credits


Participation in classes: 30 hours


Preparation for classes and a test: 20 hours


reading the literature: 100 hours

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)