Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-PRKT Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U01

PS_U02

PS_U12

PS_K01

PS_K03

PS_K05

PS_K07

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z zasadami wykonywania zawodu w określonej placówce psychologicznej oraz z zasadami funkcjonowania psychologa na rynku komercyjnym i naukowym.

Pełny opis:

Celem praktyk studenckich jest poznanie;

1) zasad organizacji placówek psychologicznych,

2) zadań realizowanych w placówkach psychologicznych,

3) uwarunkowań prawnych i finansowych funkcjonowania placówek psychologicznych,

4) metod diagnostycznych wykorzystywanych przez placówki psychologiczne,

5) własnego przygotowania do roli psychologa w danej placówce psychologicznej.

6) prowadzenie badań aplikacyjnych, naukowych i opracowanie uzyskanych rezultaty pod kierunkiem dyplomowanego psychologa.

7) realizacja pracy naukowej (referat, doniesienie naukowe, kwerenda, itp.) na zadany (uzgodniony) temat z opiekunem naukowym.

Literatura:

Cialdini R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Grunt-Mejer, K. i Grunt-Mejer, J. (2011). Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru. Psychologia Społeczna, 17, 159–168,

Katra G. Sokołowska E., Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2010,

Lachowicz – Tabaczek K. (2001). Praktyczna psychologia sprzedaży. Zastosowania teorii motywacji oraz teorii komunikacji do wspomagania decyzji konsumenckich [w] tejże (red.). Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki. Wrocław: Wydawnictwo atla2,

Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanik M.J., Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych - 11 Opinia biegłego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (eBook), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zaznajomienie się z placówkami prowadzącymi działalność komercyjną, naukową w zakresie psychologii.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny dokonuje psycholog placówki, w której student odbywa praktykę lub opiekun naukowy.

Praktyki zawodowe:

Student samodzielnie wybiera miejsca praktyk według zainteresowań uk korzysta z bazy Biura Karier UKSW

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Studenci w czasie praktyk poznają różne formy aktywności w zawodzie psychologa

Pełny opis:

Zadaniem programowych praktyk jest poznanie przez studentów: warunków, przepisów i rodzaju czynności psychologicznych realizowanych przez psychologów zatrudnionych w różnych sektorach, branżach gospodarki czy prowadzących prywatne gabinety, poradnie, pracownie psychologiczne o różnym profilu.

Literatura:

Literatura z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologii stosowanej

Wymagania wstępne:

ukończenie II roku studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Studenci w czasie praktyk poznają różne formy aktywności w zawodzie psychologa

Pełny opis:

Zadaniem programowych praktyk jest poznanie przez studentów: warunków, przepisów i rodzaju czynności psychologicznych realizowanych przez psychologów zatrudnionych w różnych sektorach, branżach gospodarki czy prowadzących prywatne gabinety, poradnie, pracownie psychologiczne o różnym profilu.

Literatura:

Literatura z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologii stosowanej

Wymagania wstępne:

Ukończenie II roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w czasie praktyk poznają różne formy aktywności w zawodzie psychologa

Pełny opis:

Zadaniem programowych praktyk jest poznanie przez studentów: warunków, przepisów i rodzaju czynności psychologicznych realizowanych przez psychologów zatrudnionych w różnych sektorach, branżach gospodarki czy prowadzących prywatne gabinety, poradnie, pracownie psychologiczne o różnym profilu.

Literatura:

Literatura z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologii stosowanej- polecana przez opiekuna w miejscu realizacji praktyk.

Wymagania wstępne:

ukończenie II roku studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w czasie praktyk poznają różne formy aktywności w zawodzie psychologa

Pełny opis:

Zadaniem programowych praktyk jest poznanie przez studentów:

warunków, przepisów i rodzaju czynności psychologicznych realizowanych przez psychologów zatrudnionych w różnych sektorach, branżach gospodarki czy prowadzących prywatne gabinety, poradnie, pracownie psychologiczne o różnym profilu oraz uwarunkowań realizacji prac naukowych.

Literatura:

Literatura z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologii stosowanej

Wymagania wstępne:

Ukończenie II roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 160 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.