Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology of self-enhancement: Narcissism, entitlement & overclaiming

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-PSE-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychology of self-enhancement: Narcissism, entitlement & overclaiming
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Students will learn about history of psychological thought on self-enhancemend, overclaiming, narcissism and entitlement. They will learn contemporary theories and most important studies in this area.

1. Self-enhancement: forms and definition

2. Self-enhancing Triad: above average effect, unrealistic optimism, illusion of control

3. Chosen mechanisms of self-enhancement: self-serving bias, mnemic neglect, strategic social comparison, self-handicapping.

4. Overclaiming: definition and measurement.

5. SeCeBreSE theory

6. Classical ant contemporary theories of narcissism

7. Narcissism: trait or personality disorder

8. Forms and types of narcissism

9. Diagnosis and mesurement of narcissism

10. Circumplex Model of Narcissism

11. Similar personality disorders. Dark Triad.

12. Social and intrapersonal functioning of narcissistic people

13. Entitlement: definitions and forms

14. Correlates of entitlement

15. Narcissism and entitlement in cross-cultural perspective

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS_W02 The student has knowledge of the basic theories in the field of psychology of selfenhancement. He knows the key research in this area.

PS_W03 The student is able to analyze the current information and phenomena related to the self-enhancement and interpret them in relation to psychological knowledge

PS_K03 The student demonstrates an attitude of tolerance and respect towards people with a different approach toward construing the self

Metody i kryteria oceniania:

Discussion

Lecture

Work in small groups

Exam: 30 points

0-15 points: 2.0

16-18 points: 3.0

19-21 points: 3.5

22-24 points: 4.0

25-27 points: 4.5

28-30 points: 5.0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski, Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Jarosław Piotrowski, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)