Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium z psychologii wychowawczej i zaburzeń rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-RWZR Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii wychowawczej i zaburzeń rozwoju dziecka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Grzesiuk, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Magistranci wykonują pracę empiryczna z zakresu wybranej problematyki dotyczącej relacji wychowawczej lub zaburzeń rozwojowych dzieci.

W sem. 1 referowanie prac ze światowej literatury przedmiotu oraz pomysły dotyczące własnych badań.

W sem. 2 referowanie literatury, oraz wyników badań pilotażowych.

W sem. 3 referaty z literatury i referowanie wyników badań własnych właściwych.

W sem. 4 referaty z literatury, interpretacja wyników badań i budowanie modelu badanego zjawiska.

Pełny opis:

1. Omówienie problematyki i strategii badań do prac magisterskich.

2. Referat (1) z literatury

3. Referat (2) z literatury

4. Referat (3) z literatury

5. Referat (4) z literatury

6. Referat (5) z literatury

7. referat (6) z literatury

8. Próba syntezy wiedzy nt. procesu wychowawczego i relacji wychowawczej

9. Próba syntezy wiedzy nt. zaburzeń rozwojowych dzieci

10. Referowana (1) koncepcja badań

11. Referowana (2) koncepcja badań

12. Referowana (3) koncepcja badań

13. Referowana (4) koncepcja badań

14. Referowana (5) koncepcja badań

15. Referowana (6) koncepcja badań

Literatura:

Jurkowski, A. (1989). Szkoła jako źródło specyficznych doświadczeń uczniów w zakresie funkcjonowania poznawczego. W: A. Gurycka i A. Gołąb (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot doświadczeń (str. 71–80). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Sawa, B. (1989). Percepcja dziecka przez nauczyciela i styl jego pracy wychowawczej jako wyznaczniki doświadczeń wpływających na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami mowy. W: A. Gurycka i P. Jurczyk (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Źródło doświadczeń – szkolne środowisko wychowawcze (str. 99–124). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wójtowicz, A. (1989). Błąd wychowawczy w doświadczeniach młodzieży. W: A. Gurycka i A. Gołąb (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot doświadczeń (pp. 81–106). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Czwartosz, E. (1989). Społeczna wiedza o trudnościach wychowawczych[Social knowledge about upbringing difficulties]. In P. J. A. Gurycka (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży[Subjectivity in the educational experiences of children and young people] (str. 161–183).

Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Shugar, G. W. (1989). Małe dziecko w sytuacji dwupodmiotowej: Jak powstaje i na czym polega struktura Działanie Wspólne? In A. Gurycka i M. Kofta (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań (s. 65–95). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bokus, B. (1989). O warunkach narracji stwarzanych dziecku przez dorosłego. In A. Gurycka i M. Kofta (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań (s. 95–122). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gurycka, A. (1989). Podmiotowość – postulat dla wychowania. In A. Gurycka i M. Kofta (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań (s. 9–24). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gurycka, A. (1990). Błąd w wychowaniu [Mistake in upbringing]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gurycka, A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego [Structure and dynamics of the upbringing process]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gurycka, A. (1980). Stosowana psychologia wychowawcza. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymańska, A., & Torebko, K. (2015). Struktura błędu wychowawczego. Weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką. Studia Z Teorii Wychowania, 3(12), 165–192.

- Literatura – magistranci sami poszukują literatury

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aranowska, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Magistranci wykonują pracę empiryczna z zakresu wybranej problematyki dotyczącej relacji wychowawczej lub zaburzeń rozwojowych dzieci.

W sem. 1 zim. referowanie prac ze światowej literatury przedmiotu oraz pomysły dotyczące własnych badań.

W sem. 2 referowanie literatury oraz wyników badań pilotażowych.

W sem. 3 referaty z literatury i referowanie wyników badań własnych właściwych.

W sem. 4 referaty z literatury, interpretacja wyników badań i budowanie modelu badanego zjawiska.

Pełny opis:

1. Omówienie zadań do realizacji w sem. letnim.

2. Referat (1) z literatury

3. Referat (2) z literatury

4. Referat (3) z literatury

5. Referat (4) z literatury

6. Referat (5) z literatury

7. Referat (6) z literatury

8. Próba syntezy wiedzy nt. procesu wychowawczego i relacji wychowawczej

9. Próba syntezy wiedzy nt. zaburzeń rozwojowych dzieci

10. Referowane (1) wyniki badań pilotażowych

11. Referowane (2) wyniki badań pilotażowych

12. Referowane (3)wyniki badań pilotażowych

13. Referowane (4) wyniki badań pilotażowych

14. Referowane (5) wyniki badań pilotażowych

15. Referowane (6) wyniki badań pilotażowych

Literatura:

Jurkowski, A. (1989). Szkoła jako źródło specyficznych doświadczeń uczniów w zakresie funkcjonowania poznawczego. W: A. Gurycka i A. Gołąb (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot doświadczeń (str. 71–80). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Sawa, B. (1989). Percepcja dziecka przez nauczyciela i styl jego pracy wychowawczej jako wyznaczniki doświadczeń wpływających na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami mowy. W: A. Gurycka i P. Jurczyk (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Źródło doświadczeń – szkolne środowisko wychowawcze (str. 99–124). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wójtowicz, A. (1989). Błąd wychowawczy w doświadczeniach młodzieży. W: A. Gurycka i A. Gołąb (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot doświadczeń (pp. 81–106). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Czwartosz, E. (1989). Społeczna wiedza o trudnościach wychowawczych[Social knowledge about upbringing difficulties]. In P. J. A. Gurycka (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży[Subjectivity in the educational experiences of children and young people] (str. 161–183).

Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Shugar, G. W. (1989). Małe dziecko w sytuacji dwupodmiotowej: Jak powstaje i na czym polega struktura Działanie Wspólne? In A. Gurycka i M. Kofta (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań (s. 65–95). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bokus, B. (1989). O warunkach narracji stwarzanych dziecku przez dorosłego. In A. Gurycka i M. Kofta (red.) Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań (s. 95–122). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gurycka, A. (1989). Podmiotowość – postulat dla wychowania. In A. Gurycka i M. Kofta (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. Wychowanek jako podmiot działań (s. 9–24). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gurycka, A. (1990). Błąd w wychowaniu [Mistake in upbringing]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Gurycka, A. (1979). Struktura i dynamika procesu wychowawczego [Structure and dynamics of the upbringing process]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gurycka, A. (1980). Stosowana psychologia wychowawcza. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymańska, A., & Torebko, K. (2015). Struktura błędu wychowawczego. Weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką. Studia Z Teorii Wychowania, 3(12), 165–192.

- Literatura – magistranci sami poszukują literatury

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Grzesiuk, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Aranowska, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.