Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną i skuteczność psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-R-PS-WMCDRP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną i skuteczność psychoterapii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

SD_ PS _W02

SD_ PS _W04

SD_ PS _W05

SD_ PS _K04

SD_ PS _K05

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci otrzymują wiedzę na temat zjawiska efektywności psychoterapii, czynników ją determinujących a także sposobów pomiaru efektywności i metod jej oceny. Zajęcia dostarczają informacji na temat zjawiska relacji psychoterapeutycznej, czynników ją determinujących, a także sposobów pomiaru i metod jej oceny.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci mają do wygłoszenia następujące referaty:

1. Pojęcie relacji psychoterapeutycznej, m.in. uwzględnione w trójczynnikowym modelu relacji psychoterapeutycznej wyodrębniającym: przymierze psychoterapeutyczne, przeniesienie i rzeczywistą relację.

2. Pojęcie „przymierze psychoterapeutyczne” i jego związku z kształtowaniem się relacji psychoterapeutycznej.

3. Pojęcia „przeniesienie” oraz „przeciwprzeniesienie” i ich związek z kształtowaniem się relacji psychoterapeutycznej.

4. Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną – charakterystyki pacjenta (w tym oczekiwania pacjenta wobec psychoterapii). Wyniki badań.

5. Czynniki determinujące relację psychoterapeutyczną – doświadczenia pacjenta w trakcie psychoterapii, w tym interwencje psychoterapeutyczne. Wyniki badań.

6. Związki między czynnikami determinującymi relację psychoterapeutyczną. (2) Charakterystyki pacjenta a jego doświadczenia w trakcie psychoterapii (cel psychoterapii, liczba sesji, czas jej trwania, interwencje psychoterapeutyczne). Wyniki badań.

7. Efektywność psychoterapii – omówienie pojęcia, definicji efektywności; czas pomiaru efektywności, źródła informacji o efektywności

8. Kategorie efektywności: efektywność bezpośrednia i odroczona psychoterapii – przykłady badań i ich wyniki

9. Efektywność psychoterapii w ocenie pacjenta – przykłady badań i ich wyniki.

10. Efektywność psychoterapii w ocenie terapeuty – przykłady badań i ich wyniki.

11. Czynniki determinujące efektywność psychoterapii – charakterystyki pacjenta, w tym oczekiwania pacjenta wobec psychoterapii

12. Czynniki determinujące efektywność psychoterapii – doświadczenia pacjenta w trakcie psychoterapii: cel psychoterapii, liczba sesji, czas jej trwania, interwencje psychoterapeutyczne

13. Relacje między czynnikami determinującymi efektywność psychoterapii. Interwencje psychoterapeutyczne a relacja z psychoterapeutą

14. Omówienie modelu „Cechy pacjenta, jego doświadczenia w trakcie psychoterapii i jej skuteczność” - na podstawie projektu pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Grzesiuk, który opisuje relacje między efektywnością psychoterapii a czynnikami ją warunkującymi.

15. Kolokwium zaliczeniowe i wystawienie ocen

Literatura:

Ackerman, S. J., Hilsenroth, M. J., Baity, M. R., Blagys, M. D. (2000). Interaction of Therapeutic Process and Alliance During Psychological Assessment. Journal of Personality Assessment, 75(1), 82–109.

Aleksandra Bachelor. (2013). Clients’ and Therapists’ Views of the Therapeutic Alliance: Similarities, Differences and Relationship to Therapy Outcome. Clinical Psychology and Psychotherapy, 20, 118–135.

Aleksandrowicz, J. W., Sobański, J.A. (2004). Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej. Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Andrusyna, T. P., Tang, T. Z., DeRueis, R. J., Luborsky, L. (2001). The Factor Structure of The Working Alliance Inventory in Cognitive-Behavioral Therapy. The Journal of Psychotherapy Practice and Research, 10, 173–178.

Bachelor, A. (2013). Clients’ and Therapists’ Views of the Therapeutic Alliance: Similarities, Differences and Relationship to Therapy Outcome. Clinical Psychology and Psychotherapy, 20, 118–135.

Botella, L., Corbella, S., Belles, L., Pacheco, M., Gomez, A. M., Herrero, O., Pedro, N. (2008). Predictors of therapeutic outcome and process. Psychotherapy Research, 18(5), 535–542.

Constantino, M. J., Penek, S., Bernecker, S. L., Overtree, C. E. (2013). A Preliminary Examination of Participant Characteristics in Relation to Patients’ Treatment Beliefs in Psychotherapy in a Training Clinic. Journal of Psychotherapy Integration, 24(3), 238–250.

Dinger, U., Strack, M., Leichsenring, F., Schauenburg, H. (2007). Influences of patients’ and therapists’ interpersonal problems and therapeutic alliance on outcome in psychotherapy. Psychotherapy Research, 17(2), 149–161.

Elkin, I., Ainbinder, A., Park, S., Yamaguchi, J. (2006). Positive aspects of patients’ state: A measure for assessing outcome and predicting follow-up of treatment for depression. Psychotherapy Research, 16(5), 550–565.

Fluckiger, C., Holtforth, M. G., Znoj, H. J., Caspar, F., Wampold, B. E. (2013). Is the relation between early post-session reports and treatment outcome an epiphenomenon of intake distress and early response? A multi-predictor analysis in outpatient psychotherapy. Psychotherapy Research, 23(1), 1–13.

Grzesiuk, L. (2005). Dynamika relacji pacjent-terapeuta. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (355–384). Warszawa: ENETEIA.

Grzesiuk, L. (2006). Badania nad psychoterapią prowadzoną w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (333–346). Warszawa: ENETEIA.

Patterson, C. L., Anderson, T., Wei, C. (2014). Clients’ Pretreatment Role Expectations, the Therapeutic Alliance, and Clinical Outcomes in Outpatient Therapy. Journal of Clinical Psychology, 70(7), 673–680.

Rakowska, J. (2006). Problemy metodologiczne badań nad skutecznością psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (71–81). Warszawa: ENETEIA.

Rakowska, J. (2006). Wyniki badań nad skutecznością psychoterapii podsumowane w metaanalizach. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (83–99). Warszawa: ENETEIA.

Rakowska, J. (2006). Skuteczność psychoterapii a cechy pacjenta i teraputy. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (155–186). Warszawa: ENETEIA.

Rakowska, J. (2006). Czynniki procesu psychoterapii a jej rezultaty. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (189–203). Warszawa: ENETEIA.

Ward, A., Wood, B., Awal, M. (2013). A Naturalistic Psychodynamic Psychotherapy Study: Evaluating Outcome with a Patient Perspective. British Journal of Psychotherapy, 29(3), 292–314.

Botella, L., Corbella, S., Belles, L., Pacheco, M., Gomez, A. M., Herrero, O., … Pedro, N. (2008). Predictors of therapeutic outcome and process. Psychotherapy Research, 18(5), 535–542.

Constantino, M. J., Penek, S., Bernecker, S. L., Overtree, C. E. (2013). A Preliminary Examination of Participant Characteristics in Relation to Patients’ Treatment Beliefs in Psychotherapy in a Training Clinic. Journal of Psychotherapy Integration, 24(3), 238–250.

Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (2013). Technika i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe.

Frovenholt, J., Bragesjo, M., Clinton, D., Sandell, R. (2007). How do experiences of psychiatric care affect the perceived credibility of different forms of psychotherapy? Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 80, 205–215.

Fuertes, J. N., Mislowack, A., Brown, S., Shoval, G.-A., Wilkinson, S., Gelson, C. J. (2007). Correlates of the real relationship in psychotherapy: A study of dyads. Psychotherapy Research, 17(4), 423–430.

Grzesiuk, L. (2006). Badania nad psychoterapią prowadzoną w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (333–346). Warszawa: ENETEIA.

Grzesiuk, L. (2005). Dynamika relacji pacjent-terapeuta. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (355–384). Warszawa: ENETEIA.

Grzesiuk, L. (2005). Zjawisko oporu pacjenta przed zmianą. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (395–408). Warszawa: ENETEIA.

Gellhaus Thomas, S. E., Werner-Wilson, R. J., Murphy, M. J. (2005). Influence of Therapist and Client Behaviors on Therapy Alliance. Contemporary Family Therapy, 27(1), 19–35.

Gelso, C. J. (2009). REAL RELATIONSHIP The time has come: The real relationship in psychotherapy research. Psychotherapy Research, 19(3), 278–282.

Gelso, C. J., Carter, J. A. (1994). Components of the Psychotherapy Relationship: Their Interaction and Unfolding During Treatment Charles. Journal of Counseling Psychology, 41(3), 296–306.

Gelso, C. J., Palma, B., Bhatia, A. (2013). Attachment Theory as a Guide to Understanding and Working With Transference and the Real Relationship in Psychotherapy. Journal of Clinical Psychology: In Session, 69(11), 1160–1171.

Gullo, S., Coco, G. Lo, Gelso, C. (2012). Early and Later Predictors of Outcome in Brief Therapy: The Role of Real Relationship. Journal of Clinical Psychology, 68(6), 614–619.

Hall, A. M., Ferreira, P. H., Maher, C. C., Latimer, J., Ferreira, M. L. (2010). The Influence of the Therapist-Patient Relationship on Treatment Outcome in Physical Rehabilitation: A Systematic Review. Physical Therapy, 90(8), 1099–1110.

Hersoug, A. G., Høglend, P., Gabbard, G. O., Lorentzen, S. (2013). The combined predictive effect of patient characteristics and alliance on long-term dynamic and interpersonal functioning after dynamic psychotherapy. Clinical Psychology and Psychotherapy, 20, 297–307.

Howgego, I. M., Yellowlees, P., Owen, C., Meldrum, L. (2003). The therapeutic alliance : the key to effective patient outcome ? A descriptive review of the evidence in community mental health case management, (May 2002).

Huang, T., Hill, C., Gelso, C. (2013). Psychotherapy engagers versus non-engagers: Differences in alliance, therapist verbal response modes, and client attachment. Psychotherapy Research, 23(5), 568–577.

Karver, M., Shirk, S., Handelsman, J. B., Fields, S., Crisp, H., Gudmundsen, G., McMakin, D. (2008). Relationship Processes in Youth Psychotherapy Measuring Alliance, Alliance-Building Behaviors, and Client Involvement. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 16(1), 15–28.

Kuutmann, K., Hilsenroth, M. J. (2012). Exploring In‐Session Focus on the Patient–Therapist Relationship: Patient Characteristics, Process and Outcome. Clinical Psychology and Psychotherapy, 19, 187–202.

Mallinckrodt, B., Tekie, Y. T. (n.d.). Revision of the Working Alliance Inventory and Development of a Brief Revised Version Guided by Item Response Theory.

Patterson, C. L., Anderson, T., Wei, C. (2014). Clients’ Pretreatment Role Expectations, the Therapeutic Alliance, and Clinical Outcomes in Outpatient Therapy. Journal of Clinical Psychology, 70(7), 673–680.

Saunders, S. M., Howard, K. I., Orlinsky, D. E. (1989). The Therapeutic Bond Scales: Psychometric Characteristics and Relationship to Treatment Effectiveness. Psychological Assesment: A Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 1(4), 323–330.

Tsai, M., Ogrodniczuk, J. S., Sochting, I., Jamal Mirmiran. (2014). Forecasting Success: Patients’ Expectations for Improvement and Their Relations to Baseline, Process and Outcome Variables in Group Cognitive–Behavioural Therapy for Depression. Clinical Psychology and Psychotherapy, 21, 97–107.

Wettersten, K. B., Lichtenberg, J. W., Mallinckrodt, B. (2005). Associations between working alliance and outcome in Solution-Focused Brief Therapy and brief interpersonal therapy. Psychotherapy Research, 15(1-2), 35–43.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.