Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07; PS_W18; PS_U03; PS_U05

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Baran
Prowadzący grup: Paulina Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy problematyki różnic występujących między ludźmi w zakresie inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

Zakres tematów realizowanych w ramach wykładu obejmuje:

1. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych – historia, geneza, podstawowe pojęcia, determinanty.

2. Rozumienie i struktura inteligencji oraz mechanizmy leżące u jej podstaw.

3. Diagnoza inteligencji. Kontrowersje oraz skutki społeczne stosowania testów inteligencji.

4. Rola inteligencji w życiu codziennym.

5. Pojęcie inteligencji emocjonalnej, jej diagnoza, związki z innymi charakterystykami indywidualnymi oraz funkcjonalne znaczenie.

6. Kompetencje społeczne, ich znaczenie oraz pomiar.

7. Wprowadzenie do psychologii temperamentu – historia, definicje, pionierzy współczesnych badań nad temperamentem.

8. Temperament – wybrane teorie, diagnoza oraz funkcjonalne znaczenie.

Pełny opis:

Wykład dotyczy problematyki różnic występujących między ludźmi w zakresie inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

Zakres tematów realizowanych w ramach wykładu obejmuje:

1. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych – historia, geneza, podstawowe pojęcia, determinanty.

2. Rozumienie i struktura inteligencji oraz mechanizmy leżące u jej podstaw.

3. Diagnoza inteligencji. Kontrowersje oraz skutki społeczne stosowania testów inteligencji.

4. Rola inteligencji w życiu codziennym.

5. Pojęcie inteligencji emocjonalnej, jej diagnoza, związki z innymi charakterystykami indywidualnymi oraz funkcjonalne znaczenie.

6. Kompetencje społeczne, ich znaczenie oraz pomiar.

7. Wprowadzenie do psychologii temperamentu – historia, definicje, pionierzy współczesnych badań nad temperamentem.

8. Temperament – wybrane teorie, diagnoza oraz funkcjonalne znaczenie.

Literatura:

1. Goleman, D. (2014). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

2. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

3. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

4. Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza – Struktura - Funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Strelau, J. (2001). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

7. Strelau, J. (2007) (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

8. Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wymagania wstępne:

Ocena z egzaminu (testu wiadomości) stanowi ocenę końcową z zajęć.

Wymagania dla poszczególnych ocen:

- ocena 5 (bdb) wskazuje na bardzo dobrą znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

- ocena 4 (db) wskazuje na dobrą znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

- ocena 3 (dst) wskazuje na dostateczną znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

- ocena 2 (brak zaliczenia zajęć) wskazuje na nieznajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Baran
Prowadzący grup: Paulina Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Baran
Prowadzący grup: Paulina Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Baran
Prowadzący grup: Paulina Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)