Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-SEMP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K_U03

PS_K_U06

PS_K_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom warsztatu pracy badacza i przygotowanie od strony technicznej do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane przygotowaniem raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności przygotowanie pracy magisterskiej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu badawczego, w tym m.in. aplikacje służące do zarządzania źródłami bibliograficznymi oraz systemy zarządzania pracą badacza.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student zna etapy prowadzenia badań naukowych; .

2 poznał naukowe źródła bibliograficzne;

3. zna standardy tworzenia raportów naukowych, według zaleceń APA 6;

Umiejętności:

4. student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA

Kompetencje:

5. analiza i synteza literatury przedmiotu;

6. stawianie hipotez badawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie prostego badania korelacyjnego (N=25), wykorzystując narzędzia poznane podczas zajęć, zakończonego raportem zgodnym ze standardami APA w wersji 6.

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest złożenie raportu z badań, ewentualnie poprawionego raportu w nieprzekraczalnym terminie podanym podczas zajęć.

Ocena bardzo dobra: student potrafi bardzo dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student nie ma problemu ze sformułowaniem hipotez, dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dobra: student potrafi dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez, ale dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena niedostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Opis ECTS (4 pkt)

Udział w zajęciach: 32 h

przygotowanie do zajęć 18 h

czas na przeprowadzenie badań i przygotowanie pracy zaliczeniowej 60 h

Łącznie: 110 h

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Jarosław Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom warsztatu pracy badacza i przygotowanie od strony technicznej do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane przygotowaniem raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności przygotowanie pracy magisterskiej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu badawczego, w tym m.in. aplikacje służące do zarządzania źródłami bibliograficznymi oraz systemy zarządzania pracą badacza.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu statystyki, metodologii i psychometrii (zaliczone odpowiednie przedmioty)

Wiedza z wybranego przez siebie działu psychologii, którego dotyczyć będzie praca naukowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch, Jarosław Jastrzębski
Prowadzący grup: Dominik Gołuch, Jarosław Jastrzębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom warsztatu pracy badacza i przygotowanie od strony technicznej do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane przygotowaniem raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności przygotowanie pracy magisterskiej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu badawczego, w tym m.in. aplikacje służące do zarządzania źródłami bibliograficznymi oraz systemy zarządzania pracą badacza.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu statystyki, metodologii i psychometrii (zaliczone odpowiednie przedmioty)

Wiedza z wybranego przez siebie działu psychologii, którego dotyczyć będzie praca naukowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.