Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów literackich: literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-LitNajn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich: literatura najnowsza
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02,

FW1_W03,

FW1_U03,

FW1_K04


Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest analizie i prezentacji wybranych najważniejszych tekstów najnowszej literatury włoskiej, począwszy od lat 80. XX wieku aż do dziś.

Pełny opis:

Kurs ma na celu wprowadzenie do literatury włoskiej ostatnich dziesięcioleci. Omówione zostaną współczesne poetyki i prądy literackie, poczynając od postmodernizmu. Analizie i omówieniu poddane zostaną wybrane najważniejsze teksty najnowszej literatury włoskiej, przede wszystkim proza włoska od lat 80. XX wieku do dziś. Wprowadzone zostaną teksty takich autorów jak Umberto Eco, Gianni Celati, Pier Vittorio Tondelli, Ermanno Cavazzoni i Roberto Saviano i przedstawione zostaną najważniejsze tendencje dzisiejszej włoskiej literatury.

Literatura:

Alberto Casadei, "Il Novecento", seconda edizione, Bologna, Il Mulino, 2013.

Alberto Casadei – Marco Santagata, "Manuale di letteratura italiana contemporanea", Roma, Laterza, 2007.

Giulio Ferroni, "Storia e testi della letteratura italiana. Verso una civiltà planetaria (1968-2005)", Milano, Mondadori Scuola, 2005.

Luigi Matt, "Forme della narrativa italiana di oggi", Roma, Aracne, 2015.

Gianluigi Simonetti, "La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea", Bologna, Il Mulino, 2018.

Fragmenty lektur analizowanych podczas zajęć zostaną dostarczone Studentom w formie elektronicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie najnowszej literatury włoskiej (FW1_W02), zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze w zakresie najnowszej literatury włoskiej oraz samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie przy tym uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

2 ECTS = 50 h

15 h – aktywny udział w zajęciach

15 h – lektura wskazanych przez wykładowcę tekstów

20 h – przygotowanie do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą Absolwent kursu bardzo dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie najnowszej literatury włoskiej (FW1_W02), bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), potrafi znakomicie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze w zakresie najnowszej literatury włoskiej oraz samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie przy tym trafnie uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym w pełni poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą Absolwent kursu dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie najnowszej literatury włoskiej (FW1_W02), dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), potrafi sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze w zakresie najnowszej literatury włoskiej oraz samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie przy tym dobrze uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dostateczną Absolwent kursu dość dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie najnowszej literatury włoskiej (FW1_W02), dość dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), potrafi w stopniu dostatecznym formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze w zakresie najnowszej literatury włoskiej oraz samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, umie przy tym dość dobrze uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym zasadniczo poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.