Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego: komunikacja pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-KomPis Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: komunikacja pisemna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05

UMIEJĘTNOŚCI:

FW2_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FW2_K04

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest redakcji różnego rodzaju tekstów, zarówno o charakterze argumentatywnym, jak i ekspozycyjnym. Zagadnienia kursu koncentrują się wokół techniki pisania naukowego. Pogłębione zostaną zagadnienia związane z techniką pisania akademickiego i dziennikarskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stylistyczny i strukturalny wymiar tekstu. Zostaną dostarczone materiały i ćwiczenia mające na celu rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z pisaniem tekstów argumentacyjnych, ekspozycyjnych oraz streszczeń. Przedstawione zostaną właściwe sposoby przygotowywania i redagowania zarówno najważniejszych rodzajów tekstów akademickich (esej, recenzja, abstrakt etc.), jak i artykułów prasowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW2_W02 – wymienia i definiuje terminy związane z kluczowymi zjawiskami językowymi charakterystycznymi dla języka włoskiego w jego odmianie pisemnej i akademickiej.

FW2_W04 – zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim, umie się nimi posługiwać w pisemnej wypowiedzi o charakterze akademickim.

FW2_W05 – analizuje z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy włoskojęzyczne teksty pisane o charakterze akademickim i dziennikarskim.

FW2_U01 – potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

FW2_K04 – jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość, w zakresie wypowiedzi pisemnej.

Opis ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego przynajmniej na poziomie B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.