Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: komunikacja ustna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-KomUst
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: komunikacja ustna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W02,

FW2_W04,

FW2_W05,

FW2_U01,

FW2_K04

Skrócony opis:

Nauka języka włoskiego (wypowiedzi ustnej) na poziomie C1

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka włoskiego na poziomie C1 (według standardów ESOKJ), ma uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka włoskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka włoskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; zna różne rejestry języka włoskiego (F2_W08)

UMIEJETNOSC:

osiada umiejętność przygotowania w języku włoskim typowych prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu C1

KOMPETENCJE SPOLECZNE

potrafi przygotować i przedstawić w języku włoskim rozbudowaną wypowiedź ustną na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1

3 punkty ects = ok. 75 godzin

Udzial w zajeciach = 30 godz.

Przygotowanie do zajec = 40 godz.

Konsultacje = 5 godz.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)