Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z elementami teorii przekładu II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-TrsTPrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium z elementami teorii przekładu II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W08

FW2_W09

FW2_U08

FW2_K02

Wymagania wstępne:

Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz włoskiego umożliwiająca samodzielną lekturę tekstów oraz przekład.


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- zna w stopniu pogłębionym teorie translatologiczne, orientując się̨ w problematyce związanej z teorią przekładu

- rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy

- rozumie specyfikę̨ pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny prezentujący podstawową problematykę przekładu literackiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Część druga 60-godzinnego kursu dla studentów I roku filologii włoskiej II stopnia. Uczestnicy zajęć poznają:

- wybrane współczesne teorie przekładu

- podstawowe zagadnienia i problemy związane z pracą tłumacza

- historie tłumaczeń wybranych dzieł literatury włoskiej na język polski

Program obejmuje także doskonalenie umiejętności praktycznych (przekład z języka włoskiego, krytyczne porównanie różnych przekładów tego samego dzieła z uwzględnieniem czynników kulturowych i historycznych).

Literatura:

BALCERZAN, E., RAJEWSKA, E. (red.) (2007): Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007.

BIERNACKA-LICZNAR K., Serce Pinokia, Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989, SBP, Warszawa 2018.

BUKOWSKI P., HEYDEL M., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009.

DAMBSKA-PROKOP U., Nowa encyklopedia przekładoznawstwa, Kielce 2010.

ECO U., Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, tłum. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, WUJ, Kraków 2021.

MISZALSKA, J., GURGUL, M., SURMA-GAWŁOWSKA, M., WOŹNIAK, M. (red.) (2007): Od Dantego do Fo. Włoska proza i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Colombinum, Kraków.

MISZALSKA, J., GURGUL, M., SURMA-GAWŁOWSKA, M., WOŹNIAK, M. (red.) (2011): Od Boccaccia do Eco. Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Colombinum, Kraków.

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:

1 ECTS = 30 h – aktywny udział w zajęciach

2 ECTS = 50 h – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, wykonanie przekładów, przygotowanie pracy semestralnej).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:

1 ECTS = 30 h – aktywny udział w zajęciach

2 ECTS = 50 h – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, wykonanie przekładów, przygotowanie pracy semestralnej).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)