Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego II (dzieci szkolne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-WrLekt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego II (dzieci szkolne)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aD70h-TdNI0ds1A35iS3XurwxKLuwNqtFXGEOaF6tfNw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9c07071-856b-4623-9ce7-86af7a60a46e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


FW2_W01

FW2_U10

FW2_K05

Wymagania wstępne:

Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego I (dzieci przedszkolne)

Skrócony opis:

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych.

Pełny opis:

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych. Kurs kładzie nacisk na opowiadanie bajek na podstawie La Grammatica della Fantasia oraz Morfologii bajki Proppa.

Literatura:

Kurs kładzie nacisk na opowiadanie bajek na podstawie La Grammatica della Fantasia oraz Morfologii bajki Proppa.

Spis obowiązkowych lektur:

Rodari: La grammatica della fantasia, red. Einaudi.

Spis zalecanych lektur:

Vladimir Propp: La morfologia della fiaba, red. Einaudi;

Maddii, Borgogni: Forte 1, 2, 3; ed. Edilingua;

Servetti, Forte in Grammatica, ed. Edilingua;

Gerngross, Puchta, Rettaroli: Grandi amici, Corso di italiano per ragazzi; red. ELI;

Codato, Cravedi, Dorigatti: Viola, Ambarabà; red. Alma Edizioni;

Costa, Doniselli, Taino: Fanta Parole; red. La Spiga Edizioni;

Setti R. (2019): La scoperta della lingua italiana. Linguistica per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria; Franco Cesati Editore;

Arena, Baglieri, (2011): Itinerari di didattica ludica dell'italiano L2 nella scuola primaria; Baglieri Edizioni;

Cameron (2001): Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zrozumienie różnych metodyk oraz źródeł nauczania języka włoskiego jako języka obcego w szkołach podstawowych.

Uświadomienie istoty stanowiska nauczyciela.

Prowadzący będzie utrwalał temat podjęty na poprzednich zajęciach i wyjaśniał część zagadnień, jeśli nie będą zrozumiałe. Ćwiczenia ustne mające na celu rozpoczęcie dyskusji o roli komponentu nauczania języka włoskiego w szkolnictwie podstawowym.

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Każdego tygodnia studenci są zobowiązani do sporządzenia jakiś projektów. Poza cotygodniowymi zajęciami, będą dwa obowiązkowe projekty; napisanie bajki oraz opracowanie jednostki lekcyjnej w języku włoskim dla uczniów szkoły podstawowej.

Cotygodniowe zajęcia: 40%

Projekt nr 2 (napisanie bajki): 60%

FW2_W01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną;

na ocenę dostateczną: student posiada bardzo podstawową znajomość terminologi nauczania języka włoskiego w szkole podstawowej

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość terminologi nauczania języka wloskiego w szkole podstawowej

na ocenę bardzo dobrą: student posiada dogłębną znajomość terminologi nauczania języka włoskiego w szkole podstawowej

FW2_U10

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną;

na ocenę dostateczną: student posiada podstawową znajomość podejść i metodologi w nauczaniu języka włoskiego w szkole podstawowej

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość podejść i metodologi w nauczaniu języka włoskiego w szkole podstawowej

na ocenę bardzo dobrą: student posiada dogłębną znajomość podejść i metodologi w nauczaniu języka włoskiego w szkole podstawowej

FW2_K05

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną;

na ocenę dostateczną: student posiada podstawową znajomość jak wykorzystywać komunikacje społeczną w klasie i współpracuje z innymi uczniami

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość znajomość jak wykorzystywać komunikacje społeczną w klasie i współpracuje z innymi uczniami

na ocenę bardzo dobrą: student posiada bardzo dobrą znajomość jak wykorzystywać komunikacje społeczną w klasie i współpracuje z innymi uczniami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aD70h-TdNI0ds1A35iS3XurwxKLuwNqtFXGEOaF6tfNw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f9c07071-856b-4623-9ce7-86af7a60a46e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych.

Pełny opis:

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych.

Literatura:

Kurs kładzie nacisk na opowiadanie bajek na podstawie La Grammatica della Fantasia oraz Morfologii bajki Proppa.

Spis obowiązkowych lektur:

Rodari: La grammatica della fantasia, red. Einaudi.

Spis zalecanych lektur:

Vladimir Propp: La morfologia della fiaba, red. Einaudi;

Maddii, Borgogni: Forte 1, 2, 3; ed. Edilingua;

Servetti, Forte in Grammatica, ed. Edilingua;

Gerngross, Puchta, Rettaroli: Grandi amici, Corso di italiano per ragazzi; red. ELI;

Codato, Cravedi, Dorigatti: Viola, Ambarabà; red. Alma Edizioni;

Costa, Doniselli, Taino: Fanta Parole; red. La Spiga Edizioni;

Setti R. (2019): La scoperta della lingua italiana. Linguistica per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria; Franco Cesati Editore;

Arena, Baglieri, (2011): Itinerari di didattica ludica dell'italiano L2 nella scuola primaria; Baglieri Edizioni;

Cameron (2001): Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press;

Wymagania wstępne:

Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania języka włoskiego: etap przedszkolny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych.

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych. Kurs kładzie nacisk na opowiadanie bajek na podstawie La Grammatica della Fantasia oraz Morfologii bajki Proppa.

Spis obowiązkowych lektur:

Rodari: La grammatica della fantasia, red. Einaudi.

- Il gioco simbolico

- Gli albi illustrati

- La grammatica della fantasia

- Il racconto delle storie

- Fiabe e favole

- Raccontarsi con il gioco

- Il gioco e il giocare

- Manuali di italiano L2 / LS / L1 per le elementari

- Didattica della grammatica

- Didattica del lessico

- La ludodidattica

- Riflessioni gloddodidattiche

- Analisi di fiabe

- Pratica: la scrittura della fiaba

- Presentazione degli elaborati

Każdego tygodnia studenci są zobowiązani do sporządzenia jakiś projektów. Poza cotygodniowymi zajęciami, będą dwa obowiązkowe projekty; napisanie bajki oraz opracowanie jednostki lekcyjnej w języku włoskim dla uczniów szkoły podstawowej.

Cotygodniowe zajęcia: 40%

Projekt nr 2 (napisanie bajki): 60%

Literatura:

Spis zalecanych lektur:

Vladimir Propp: La morfologia della fiaba, red. Einaudi;

Maddii, Borgogni: Forte 1, 2, 3; ed. Edilingua;

Servetti, Forte in Grammatica, ed. Edilingua;

Gerngross, Puchta, Rettaroli: Grandi amici, Corso di italiano per ragazzi; red. ELI;

Codato, Cravedi, Dorigatti: Viola, Ambarabà; red. Alma Edizioni;

Costa, Doniselli, Taino: Fanta Parole; red. La Spiga Edizioni;

Setti R. (2019): La scoperta della lingua italiana. Linguistica per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria; Franco Cesati Editore;

Arena, Baglieri, (2011): Itinerari di didattica ludica dell'italiano L2 nella scuola primaria; Baglieri Edizioni;

Cameron (2001): Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych.

Podczas semestralnych zajęć z metodyki, zostaną omówione treści oraz źródła nauczania języka włoskiego jako języka ojczystego, drugiego języka, języka obcego oraz dla uczniów w klasach dwujęzycznych. Kurs kładzie nacisk na opowiadanie bajek na podstawie La Grammatica della Fantasia oraz Morfologii bajki Proppa.

Spis obowiązkowych lektur:

Rodari: La grammatica della fantasia, red. Einaudi.

- Il gioco simbolico

- Gli albi illustrati

- La grammatica della fantasia

- Il racconto delle storie

- Fiabe e favole

- Raccontarsi con il gioco

- Il gioco e il giocare

- Manuali di italiano L2 / LS / L1 per le elementari

- Didattica della grammatica

- Didattica del lessico

- La ludodidattica

- Riflessioni gloddodidattiche

- Analisi di fiabe

- Pratica: la scrittura della fiaba

- Presentazione degli elaborati

Każdego tygodnia studenci są zobowiązani do sporządzenia jakiś projektów. Poza cotygodniowymi zajęciami, będą dwa obowiązkowe projekty; napisanie bajki oraz opracowanie jednostki lekcyjnej w języku włoskim dla uczniów szkoły podstawowej.

Cotygodniowe zajęcia: 40%

Projekt nr 2 (napisanie bajki): 60%

Literatura:

Spis zalecanych lektur:

Vladimir Propp: La morfologia della fiaba, red. Einaudi;

Maddii, Borgogni: Forte 1, 2, 3; ed. Edilingua;

Servetti, Forte in Grammatica, ed. Edilingua;

Gerngross, Puchta, Rettaroli: Grandi amici, Corso di italiano per ragazzi; red. ELI;

Codato, Cravedi, Dorigatti: Viola, Ambarabà; red. Alma Edizioni;

Costa, Doniselli, Taino: Fanta Parole; red. La Spiga Edizioni;

Setti R. (2019): La scoperta della lingua italiana. Linguistica per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria; Franco Cesati Editore;

Arena, Baglieri, (2011): Itinerari di didattica ludica dell'italiano L2 nella scuola primaria; Baglieri Edizioni;

Cameron (2001): Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)