Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C2 - komunikacja pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-JC2kp-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego C2 - komunikacja pisemna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05


UMIEJĘTNOŚCI:

FW2_U01


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FW2_K04

Skrócony opis:

Kurs podejmuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia poruszone w czasie kursu pisania akademickiego na pierwszym roku studiów magisterskich. Pogłębione zostaną zagadnienia związane z techniką przygotowywania różnego rodzaju tekstów – zarówno o charakterze argumentacyjnym, jak i ekspozycyjnym – takich jak abstrakt, artykuł prasowy, esej akademicki. Przedstawione zostaną właściwe sposoby przygotowywania i redagowania zarówno najważniejszych rodzajów tekstów akademickich (esej, recenzja, abstrakt etc.), jak i artykułów prasowych.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1) wstępna lektura tekstu do streszczenia i analizy;

2) wypracowanie właściwej struktury przygotowywanego tekstu;

3) techniki i procedury argumentacji;

4) redagowanie tekstów prasowych;

5) redagowanie tekstów akademickich;

6) typologia streszczeń;

7) typologie parafrazy;

8) przykłady języka reklamy;

9) redakcja komunikatu prasowego;

10) kontekstualizacja tekstu akademickiego;

11) struktura tekstu akademickiego;

12) techniki lektury tekstu akademickiego;

13) zabiegi syntaktyczne w tekstach akademickich;

14) redakcja streszczenia tekstu akademickiego;

15) redakcja krótkiego abstraktu tekstu akademickiego.

Literatura:

U. Eco, "Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche", Milano, Bompiani, 2001.

B. Mortara Garavelli, "Prontuario di punteggiatura", Bari, Laterza, 2003.

R. Gualdo – L. Raffaeli, "Scrivere all’università: pianificare e realizzare testi efficaci", Roma Carocci, 2014.

P. Italia, "Scrivere all’Università. Manuale pratico con esercizi e antologia di testi", seconda edizione, Milano, Mondadori Education, 2014.

C. Giunta, "Come non scrivere: consigli ed esempi da seguire, trappole e scemenze da evitare quando si scrive in italiano", Torino, UTET, 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

FW2_W02 – student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego

FW2_W04 – zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05 – zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych

UMIEJĘTNOŚCI:

FW2_U01 – potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FW2_K04 – jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dobrą student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dość dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 25 godzin

- wykonanie wskazanych przez wykładowcę zadań pisemnych – 20 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)