Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego - komunikacja pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-PNJWKoP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - komunikacja pisemna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15712
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05


UMIEJĘTNOŚCI:

FW2_U01


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FW2_K04

Skrócony opis:

Kurs podejmuje na poziomie zaawansowanym zagadnienia poruszone w czasie kursu pisania akademickiego na pierwszym roku studiów magisterskich. Pogłębione zostaną zagadnienia związane z techniką przygotowywania różnego rodzaju tekstów – zarówno o charakterze argumentacyjnym, jak i ekspozycyjnym – takich jak abstrakt, artykuł prasowy, esej akademicki. Przedstawione zostaną właściwe sposoby przygotowywania i redagowania zarówno najważniejszych rodzajów tekstów akademickich (esej, recenzja, abstrakt etc.), jak i artykułów prasowych.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1) wstępna lektura tekstu do streszczenia i analizy;

2) wypracowanie właściwej struktury przygotowywanego tekstu;

3) techniki i procedury argumentacji;

4) redagowanie tekstów prasowych;

5) redagowanie tekstów akademickich;

6) typologia streszczeń;

7) typologie parafrazy;

8) przykłady języka reklamy;

9) redakcja komunikatu prasowego;

10) kontekstualizacja tekstu akademickiego;

11) struktura tekstu akademickiego;

12) techniki lektury tekstu akademickiego;

13) zabiegi syntaktyczne w tekstach akademickich;

14) redakcja streszczenia tekstu akademickiego;

15) redakcja krótkiego abstraktu tekstu akademickiego.

Literatura:

U. Eco, "Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche", Milano, Bompiani, 2001.

B. Mortara Garavelli, "Prontuario di punteggiatura", Bari, Laterza, 2003.

R. Gualdo – L. Raffaeli, "Scrivere all’università: pianificare e realizzare testi efficaci", Roma Carocci, 2014.

P. Italia, "Scrivere all’Università. Manuale pratico con esercizi e antologia di testi", seconda edizione, Milano, Mondadori Education, 2014.

C. Giunta, "Come non scrivere: consigli ed esempi da seguire, trappole e scemenze da evitare quando si scrive in italiano", Torino, UTET, 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

FW2_W02 – student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego

FW2_W04 – zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05 – zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych

UMIEJĘTNOŚCI:

FW2_U01 – potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FW2_K04 – jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

Opis ECTS:

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- wykonanie wskazanych przez wykładowcę zadań pisemnych – 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się na platformie MS Teams.

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dobrą student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dość dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Znajmość języka włoskiego przynajmniej na poziomie C1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a99287dd18c82457fb43b06b42988e91e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d52cb3aa-42ff-4a68-99a8-7277717cc6ff&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.