Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semianrium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-SemMgrL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semianrium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05

FW2_U02

FW2_U03

FW2_K01

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- posiada pogłębioną wiedzę o metodach i kierunkach badań naukowych. Dla filologii włoskiej: badania nad literaturą oraz językiem włoskim w okresie od średniowiecza do współczesności.

- zna i śledzi najnowsze odkrycia i publikacje, rozumie ich znaczenie dla dyscypliny.

- posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych i specyfice badań filologicznych (literaturo- i językoznawczych), wiedzę tę aktywnie wykorzystuje w pracy.

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę i bibliograficzną, sprawnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne etc.).

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.; potrafi samodzielnie i kompetentnie zabierać głos w dyskusji naukowej.

- wprawnie posługuje się uznanymi w neofilologii, jak również w całym obszarze nauk humanistycznych, metodami, potrafi je krytycznie oceniać, modyfikować, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania

spójności metodologicznej.

- potrafi dokonać literaturoznawczej lub językoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych.

Absolwent jest gotów do:

- prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

- uznawania przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach

- aktywność

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy

- przeczytanie zaleconych lektur

- przedstawienie planu pracy oraz bibliografii (po I semestrze)

- przedstawienie zarysu I rozdziału (po II semestrze)

- przedstawienie II rozdziału (po III semestrze)

- zarchiwizowanie pracy w APD (po IV semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Leonardo Masi, Ewa Nicewicz, Joanna Pietrzak-Thebault
Prowadzący grup: Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Ewa Nicewicz, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Link Teams [Regagliolo]

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9b9b22784b554d738e92924e22fe00c6%40thread.tacv2/General?groupId=21c0b993-7652-46c8-9adf-ba31be8bcd32&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.