Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-StylWlo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka włoska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15717
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05,

FW2_U07,

FW2_K02Skrócony opis:

Wstęp do analizy stylistycznej tekstów literackich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki i formy tekstów.

Pełny opis:

Kurs obejmuje wstęp do analizy stylistycznej tekstów literackich. Uwaga poświęcona będzie zarówno kwestiom teoretycznym (typologie i gatunki tekstów), jak i praktycznym przykładom analizy stylistycznej w zakresie tekstów z epoki starożytnej i nowożytnej oraz tekstów współczesnych.

Literatura:

P. G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 1995.

P. V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Roma-Bari, Laterza, 2008.

P. V. Mengaldo, Attraverso la poesia italiana: lettura di testi esemplari, Roma, Carocci, 2008.

P. V. Mengaldo, Attraverso la prosa italiana: lettura di testi esemplati, Roma, Carocci, 2008.

G. Colella, Che cos’è la stilistica, Roma, Carocci, 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams, materiały udostępniane są na stronie kursu platformie Moodle.

Zaliczenie pisemne na ocenę, w trybie zdalnym.

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma umiejętność bardzo dobrego, jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi bardzo dobrze ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też bardzo dobrze rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę dobrą student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma umiejętność dobrego, jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi dobrze ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też dobrze rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma w stopniu dostatecznym wykształconą umiejętność dobrego, jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą dość sprawnie potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też w stopniu satysfakcjonującym rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Federico Della Corte, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Federico Della Corte
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Język włoski na poziomie C2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a99287dd18c82457fb43b06b42988e91e%40thread.tacv2/conversations?groupId=d52cb3aa-42ff-4a68-99a8-7277717cc6ff&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.