Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-StylWlo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka włoska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15717
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05,

FW2_U07,

FW2_K02Skrócony opis:

Wstęp do analizy stylistycznej tekstów literackich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki i formy tekstów.

Pełny opis:

Kurs obejmuje wstęp do analizy stylistycznej tekstów literackich. Uwaga poświęcona będzie zarówno kwestiom teoretycznym (typologie i gatunki tekstów), jak i praktycznym przykładom analizy stylistycznej w zakresie tekstów z epoki starożytnej i nowożytnej oraz tekstów współczesnych.

Literatura:

P. G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 1995.

P. V. Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Roma-Bari, Laterza, 2008.

P. V. Mengaldo, Attraverso la poesia italiana: lettura di testi esemplari, Roma, Carocci, 2008.

P. V. Mengaldo, Attraverso la prosa italiana: lettura di testi esemplati, Roma, Carocci, 2008.

G. Colella, Che cos’è la stilistica, Roma, Carocci, 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams, materiały udostępniane są na stronie kursu platformie Moodle.

Zaliczenie pisemne na ocenę, w trybie zdalnym.

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma umiejętność bardzo dobrego, jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi bardzo dobrze ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też bardzo dobrze rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę dobrą student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma umiejętność dobrego, jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi dobrze ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też dobrze rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), ma w stopniu dostatecznym wykształconą umiejętność dobrego, jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą dość sprawnie potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku włoskim; formy te i ich styl potrafi też w stopniu satysfakcjonującym rozpoznawać i rozróżniać (FW2_U07), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)