Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-2-HTWlos
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W03,

FW1_W06,

FW1_K03

Skrócony opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Pełny opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia Teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Kraków2008

Il teatro italiano. Dalle origini al Quattrocento, a c. di E. Pacioli, vol. I e II, Torino1975

A. Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1977 s. 80-100

Dramaturgia włoska XVI wieku, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017

Guarini, Il pastor fido, opr. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa, NN

M. Surma-Gawłowska, Komedia dell'arte, Kraków 2005

La commedia dell'arte e la societa barocca, 2 tomy, Roma 1970, 1994

E. Bal, Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli, Kraków 2017

G. Nicastro, Metastasio e il teatro del primo Settecento, Roma 1973

C. Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, chronologia C. Pedretti, Milano 1979

C. Goldoni, Le Opere. Edizione nazionale Il servitore di due padroni, red. V. Gallo, Venezia 2011

G. Strehler, Goldoni e il teatro, w: idem, Intorno a Goldoni. Spettacoli e scritti, red. F. Foradini, Milano 2004

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni, Warszawa 1984

J. Dygul, Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Warszawa 2012

Realtà illusoria e illusione vera: le fiabe teatrali di Carlo Gozzi, a cura di S. Winter, Firenze 2009

A. Tylusińska, Aspekt narodowo-patriotyczny włoskich tragedii romantycznych, Białystok 2005

J. Miszalska, Od Dantego do Fo: włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007

C. Bronowski, Il teatro italiano 1918-1949, Toruń 2004

C. Bronowski, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, Wrocław 2008

M. Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku, Tom 1-2, Kraków 2008.

Historia teatru, pod red. J.R. Brown, dowolne wydanie.

E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora, Kwiecień 2005.

G. Isgrò, D’Annunzio et la mise en scène, Palermo, Palumbo 1993.

T. Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Kraków 2008.

G. Strehler, O teatr dla ludzi, Warszawa 1982.

F. Angelini, Il teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Bari 1976.

G. Giudice, Pirandello, Torino 1963.

E. Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W03,zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego,

teatralnego, filmowego, muzycznego

FW1_W06,zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a

innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią,

antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki)

FW1_K03rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych

związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy

indywidualnej, jak i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, esej końcowy.

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego i teatralnego (FW1_W03), w stopniu dostatecznym zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki) (FW1_W06); w stopniu umiarkowanym jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę dobrą student dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego i teatralnego (FW1_W03), dobrze zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki) (FW1_W06); jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego i teatralnego (FW1_W03), bardzo dobrze zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki) (FW1_W06); jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Paweł Stangret, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault, Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Pełny opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia Teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Kraków2008

Il teatro italiano. Dalle origini al Quattrocento, a c. di E. Pacioli, vol. I e II, Torino1975

A. Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1977 s. 80-100

Dramaturgia włoska XVI wieku, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017

Guarini, Il pastor fido, opr. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa, NN

M. Surma-Gawłowska, Komedia dell'arte, Kraków 2005

La commedia dell'arte e la societa barocca, 2 tomy, Roma 1970, 1994

G. Nicastro, Metastasio e il teatro del primo Settecento, Roma 1973

C. Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, chronologia C. Pedretti, Milano 1979

C. Goldoni, Le Opere. Edizione nazionale Il servitore di due padroni, red. V. Gallo, Venezia 2011

G. Strehler, Goldoni e il teatro, w: idem, Intorno a Goldoni. Spettacoli e scritti, red. F. Foradini, Milano 2004

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni, Warszawa 1984

J. Dygul, Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Warszawa 2012

Realtà illusoria e illusione vera: le fiabe teatrali di Carlo Gozzi, a cura di S. Winter, Firenze 2009

A. Tylusińska, Aspekt narodowo-patriotyczny włoskich tragedii romantycznych, Białystok 2005

J. Miszalska, Od Dantego do Fo: włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007

C. Bronowski, Il teatro italiano 1918-1949, Toruń 2004

C. Bronowski, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, Wrocław 2008

M. Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku, Tom 1-2, Kraków 2008.

Historia teatru, pod red. J.R. Brown, dowolne wydanie.

E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora, Kwiecień 2005.

G. Isgrò, D’Annunzio et la mise en scène, Palermo, Palumbo 1993.

T. Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Kraków 2008.

G. Strehler, O teatr dla ludzi, Warszawa 1982.

F. Angelini, Il teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Bari 1976.

G. Giudice, Pirandello, Torino 1963.

E. Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Paweł Stangret, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault, Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 h

Lektura tekstów pomocniczych 30 h

przygotowanie prac końcowych 30 h


90 h= 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Pełny opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia Teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Kraków2008

Il teatro italiano. Dalle origini al Quattrocento, a c. di E. Pacioli, vol. I e II, Torino1975

A. Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1977 s. 80-100

Dramaturgia włoska XVI wieku, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017

Guarini, Il pastor fido, opr. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa, NN

M. Surma-Gawłowska, Komedia dell'arte, Kraków 2005

La commedia dell'arte e la societa barocca, 2 tomy, Roma 1970, 1994

E. Bal, Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli, Kraków 2017

G. Nicastro, Metastasio e il teatro del primo Settecento, Roma 1973

C. Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, chronologia C. Pedretti, Milano 1979

C. Goldoni, Le Opere. Edizione nazionale Il servitore di due padroni, red. V. Gallo, Venezia 2011

G. Strehler, Goldoni e il teatro, w: idem, Intorno a Goldoni. Spettacoli e scritti, red. F. Foradini, Milano 2004

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni, Warszawa 1984

J. Dygul, Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Warszawa 2012

Realtà illusoria e illusione vera: le fiabe teatrali di Carlo Gozzi, a cura di S. Winter, Firenze 2009

A. Tylusińska, Aspekt narodowo-patriotyczny włoskich tragedii romantycznych, Białystok 2005

J. Miszalska, Od Dantego do Fo: włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007

C. Bronowski, Il teatro italiano 1918-1949, Toruń 2004

C. Bronowski, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, Wrocław 2008

M. Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku, Tom 1-2, Kraków 2008.

Historia teatru, pod red. J.R. Brown, dowolne wydanie.

E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora, Kwiecień 2005.

G. Isgrò, D’Annunzio et la mise en scène, Palermo, Palumbo 1993.

T. Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Kraków 2008.

G. Strehler, O teatr dla ludzi, Warszawa 1982.

F. Angelini, Il teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Bari 1976.

G. Giudice, Pirandello, Torino 1963.

E. Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Paweł Stangret, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault, Paweł Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach 30 h

Lektura tekstów pomocniczych 30 h

przygotowanie prac końcowych 30 h


90 h= 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Pełny opis:

Konwersatorium przedstawia podstawowe zagadnienia zarówno dramatu jak teatru włoskiego od czasów najdawniejszych po współczesność. Prowadzone jest przez dr hab. J. Pietrzak-Thebault (do XIX w) i dr hab. Pawła Stangreta (od XIX w po współczesność).

Literatura:

J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia Teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Kraków2008

Il teatro italiano. Dalle origini al Quattrocento, a c. di E. Pacioli, vol. I e II, Torino1975

A. Nicoll, Dzieje teatru, Warszawa 1977 s. 80-100

Dramaturgia włoska XVI wieku, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2017

Guarini, Il pastor fido, opr. M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa, NN

M. Surma-Gawłowska, Komedia dell'arte, Kraków 2005

La commedia dell'arte e la societa barocca, 2 tomy, Roma 1970, 1994

E. Bal, Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli, Kraków 2017

G. Nicastro, Metastasio e il teatro del primo Settecento, Roma 1973

C. Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, chronologia C. Pedretti, Milano 1979

C. Goldoni, Le Opere. Edizione nazionale Il servitore di due padroni, red. V. Gallo, Venezia 2011

G. Strehler, Goldoni e il teatro, w: idem, Intorno a Goldoni. Spettacoli e scritti, red. F. Foradini, Milano 2004

K. Żaboklicki, Carlo Goldoni, Warszawa 1984

J. Dygul, Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Warszawa 2012

Realtà illusoria e illusione vera: le fiabe teatrali di Carlo Gozzi, a cura di S. Winter, Firenze 2009

A. Tylusińska, Aspekt narodowo-patriotyczny włoskich tragedii romantycznych, Białystok 2005

J. Miszalska, Od Dantego do Fo: włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Kraków 2007

C. Bronowski, Il teatro italiano 1918-1949, Toruń 2004

C. Bronowski, Historia dramaturgii włoskiej XX wieku, Wrocław 2008

M. Gurgul, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XXI wieku, Tom 1-2, Kraków 2008.

Historia teatru, pod red. J.R. Brown, dowolne wydanie.

E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora, Kwiecień 2005.

G. Isgrò, D’Annunzio et la mise en scène, Palermo, Palumbo 1993.

T. Kireńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce, Kraków 2008.

G. Strehler, O teatr dla ludzi, Warszawa 1982.

F. Angelini, Il teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Bari 1976.

G. Giudice, Pirandello, Torino 1963.

E. Bal, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)