Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna sztuka włoska: moda, rzemiosło, dizajn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-2-MRzD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna sztuka włoska: moda, rzemiosło, dizajn
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W04

FW1_U06

FW1_K04Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Kurs omawia globalnie pozycję i rolę włoskiej sztuki najnowszej, mody i designu na tle tendencji artystyczno-stylowych panujących w Europie w XX i XXI wieku. Wstępem do zagadnień jest nakreślenie panoramy sztuki, mody i designu po I wojnie światowej w Europie. Studenci poznają założenia włoskiej sztuki nowoczesnej oraz jej nową estetykę. Jest to punktem wyjścia dla prezentacji najważniejszych dokonań artystów włoskich na polu futuryzmu, konceptualizmu, malarstwa oraz sztuk performatywnych i fotografii. Studenci analizują działalność wiodących postaci na włoskiej scenie artystycznej oraz zagadnienia genezy i rozwoju mody oraz designu. Punktem centralnym rozważań będzie nowatorskie podejście do projektowania, które wytyczyło nowe kierunki rozwoju tych dyscyplin w Europie i Stanach Zjednoczonych. Studenci poznają również awangardową architekturę Mediolanu, która była silnie związana z rozwojem wzornictwa oraz działania związane z jej zachowaniem i ochroną. Kwestie mody uzupełni prezentacja ważnych ośrodków - Florencji i Mediolanu oraz wiodących domów mody. Kurs zamknie analiza najważniejszych wydarzeń ze świata sztuki, mody i designu - Biennale, Salone del Mobile i Fashion Week oraz muzeów i galerii sztuki, które specjalizują się w prezentacji poszczególnych aspektów włoskiej sztuki i projektowania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W04

FW1_U06

FW1_K04

FW1_W04 student zna i rozumie zagadnienia z obszaru historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszejr w wymiarze intelektualnym i materialnym (historia sztuki, mody, designu), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie - student zna podstawy intelektualne i materialne zagadnień włoskiej sztuki najnowszej, mody i designu.

FW1_U06 student potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym - student potrafi analizować prądy najnowszej sztuki włoskiej łącząc je z globalnymi zjawiskami kultury.

FW1_K04 student jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Włoch i poszczególnych regionów, z uwzględnieniem dziedzictwa w obszarze sztuki najnowszej, mody i designu.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać artystów/projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać artystów/projektantów/szkoły na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii włoskiego designu, mody i sztuki najnowszej, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów/projektantów/szkół na podstawie materiału wizualnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 ECTS = 90h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs prezentuje najważniejszych artystów i projektantów oraz tendencje stylowe w dziedzinie sztuki najnowszej, mody i designu włoskiego.

Pełny opis:

Kurs omawia globalnie pozycję i rolę włoskiej sztuki najnowszej, mody i designu na tle tendencji artystyczno-stylowych panujących w Europie w XX i XXI wieku. Wstępem do zagadnień jest nakreślenie panoramy sztuki, mody i designu po I wojnie światowej w Europie. Studenci poznają założenia włoskiej sztuki nowoczesnej oraz jej nową estetykę. Jest to punktem wyjścia dla prezentacji najważniejszych dokonań artystów włoskich na polu futuryzmu, konceptualizmu, malarstwa oraz sztuk performatywnych i fotografii. Studenci analizują działalność wiodących postaci na włoskiej scenie artystycznej oraz zagadnienia genezy i rozwoju mody oraz designu. Punktem centralnym rozważań będzie nowatorskie podejście do projektowania, które wytyczyło nowe kierunki rozwoju tych dyscyplin w Europie i Stanach Zjednoczonych. Studenci poznają również awangardową architekturę Mediolanu, która była silnie związana z rozwojem wzornictwa oraz działania związane z jej zachowaniem i ochroną. Kwestie mody uzupełni prezentacja ważnych ośrodków - Florencji i Mediolanu oraz wiodących domów mody. Kurs zamknie analiza najważniejszych wydarzeń ze świata sztuki, mody i designu - Biennale, Salone del Mobile i Fashion Week oraz muzeów i galerii sztuki, które specjalizują się w prezentacji poszczególnych aspektów włoskiej sztuki i projektowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charlotte Fiell, Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, Arkady: Warszawa 2015.

Anna Wiśnicka, Polish-Italian Design Dualism. Artistic Projects by Dorota Koziara, „PL.IT / Rassegna italiana di argomenti polacchi”, 08/2017, p. 160-175.

Marnie Fogg [red.], Historia Mody, Arkady: Warszawa 2018.

Silvia Ferrari, Sztuka XX w., Arkady: Warszawa 2002.

Bruno Munari, Design i sztuka, Kararter: Kraków 2014.

Wymagania wstępne:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 ECTS = 90h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 3 ECTS = 90h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i zaliczenia


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)