Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obsługa ruchu turystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-3-ObRTu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W04, FW1_W05, FW1_U06, FW1_K03, FW1_K04, FW1_K05

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest organizacji ruchu turystycznego i praktycznym zagadnieniom turystyki polsko-włoskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W04 – absolwent kursu zna obszar organizacji ruchu turystycznego w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską, jak i odwrotnie

FW1_W05 – absolwent kursu zna historię turystyki włosko-polskiej w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym

FW1_U06 – absolwent kursu potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

FW1_K03 – absolwent kursu jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa włoskiego w kontekście turystyki polsko-włoskiej zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej

FW1_K04 – absolwent kursu jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

FW1_K05 – absolwent kursu jest gotów do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu naukowym i kulturowym, jak również do współorganizowania działalności mających na celu popularyzowanie języka i kultury Włoch w lokalnym środowisku

3 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach

25 h – bieżące przygotowanie do zajęć i wykonywanie zadanych ćwiczeń

20 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą absolwent kursu bardzo dobrze zna obszar organizacji ruchu turystycznego w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską, jak i odwrotnie (FW1_W04); absolwent kursu znakomicie zna historię turystyki włosko-polskiej w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym (FW1_W05), absolwent kursu potrafi dokonać bardzo dobrej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), absolwent kursu jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa włoskiego w kontekście turystyki polsko-włoskiej zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03); absolwent kursu jest w pełni gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04); absolwent kursu jest w pełni gotów do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu naukowym i kulturowym, jak również do współorganizowania działalności mających na celu popularyzowanie języka i kultury Włoch w lokalnym środowisku (FW1_K05).

Na ocenę dobrą absolwent kursu dobrze zna obszar organizacji ruchu turystycznego w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską, jak i odwrotnie (FW1_W04); absolwent kursu dobrze zna historię turystyki włosko-polskiej w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym (FW1_W05), absolwent kursu potrafi dokonać dobrej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), absolwent kursu jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa włoskiego w kontekście turystyki polsko-włoskiej zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03); absolwent kursu jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04); absolwent kursu jest w pełni gotów do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu naukowym i kulturowym, jak również do współorganizowania działalności mających na celu popularyzowanie języka i kultury Włoch w lokalnym środowisku (FW1_K05).

Na ocenę dostateczną absolwent kursu w stopniu zadowalającym zna obszar organizacji ruchu turystycznego w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską, jak i odwrotnie (FW1_W04); absolwent kursu dostatecznie zna historię turystyki włosko-polskiej w wymiarze politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym (FW1_W05), absolwent kursu potrafi dokonać dość dobrej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), absolwent kursu jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa włoskiego w kontekście turystyki polsko-włoskiej zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03); absolwent kursu jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04); absolwent kursu jest w pełni gotów do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu naukowym i kulturowym, jak również do współorganizowania działalności mających na celu popularyzowanie języka i kultury Włoch w lokalnym środowisku (FW1_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Marcin Wyrembelski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Wyrembelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Anna Urbaniak-Kacprzak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Urbaniak-Kacprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Marcin Wyrembelski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Wyrembelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)