Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat nauczyciela: literatura i kultura włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-WrNa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat nauczyciela: literatura i kultura włoska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_U10

FW2_K04

FW2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- jest przygotowany do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci, w tym z rodzin mieszanych lub do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia

- jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

- jest gotów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przygotowujący do nauczania języka włoskiego jako języka obcego z wykorzystaniem włoskiej literatury i kultury popularnej.

Pełny opis:

Kurs przygotowujący do nauczania języka włoskiego jako języka obcego z wykorzystaniem włoskiej literatury i kultury popularnej. Program ramowy obejmuje następujące zagadnienia i ich praktyczne wykorzystanie:

- rola literatury i kultury popularnej w nauczaniu języka obcego

- wybrane aspekty włoskiej literatury (literatura współczesna, literatura dla dzieci, komiks)

- wybrane aspekty włoskiej kultury popularnej (piosenka)

- metody i formy pracy na zajęciach

- tworzenie schematów lekcji językowej w oparciu o zdobytą wiedzę.

Literatura:

Bibliografia zasadnicza:

Michele Daloiso, L’italiano con le fiabe. Costruire percorsi didattici per bambini stranieri, Guerra Edizioni, Perugia 2009.

Carlo Guastalla, Ciro Massimo Naddeo, Imparare l’italiano con i fumetti, Alma Edizioni, Firenze 2013.

Paolo Torresan, Ciro Massimo Naddeo, Giuliana Trama, Nuovo canta che ti passa, Alma Edizioni, Firenze 2013.

Bibliografia uzupełniająca:

Andrea Cagli, Eleonora Spinosa, Pierangela Diadori, Imparare l’italiano con Julia. Ucciderò/ Una cara, carissima amica, Edizioni Edilingua, Roma 2014.

Andrea Cagli, Eleonora Spinosa, Pierangela Diadori, Imparare l’italiano con Dylan Dog. Jack lo Squartatore/ L’alba dei morti viventi, Edizioni Edilingua, Roma 2014.

Andrea Cagli, Eleonora Spinosa, Pierangela Diadori, Imparare l’italiano con Corto Maltese. ...e di altri Romei e di altre Giuliette/ La laguna dei bei sogni, Edizioni Edilingua, Roma 2014.

Fabio Caon, L’italiano parla Mogol. Imparare l’italiano attraverso i testi delle sue canzoni. Con un’intervista a Mogol, Guerra Edizioni, Perugia 2011.

Chiara De Caprio, Francesco Montuori, Patricia Bianchi, L’italiano. Varietà, testi, strumenti, Le Monnier Università, 2021.

Simonetta Losi, La televisione delle lingue. Storia, modelli e aspetti cognitivi della didattica delle lingue straniere per televisione, Guerra Edizioni, Perugia 2007.

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

1 ECTS = 30 godz. – aktywny udział w zajęciach

1 ECTS = 30 godz. – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, przygotowanie pracy semestralnej)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

1 ECTS = 30 godz. – aktywny udział w zajęciach

1 ECTS = 30 godz. – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, przygotowanie pracy semestralnej)

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)