Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i przygotowanie materiałów dydaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-2-MtDyd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i przygotowanie materiałów dydaktycznych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W06 FW2_U10 FW2_K05

Wymagania wstępne:

Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego I (Dzieci przedszkole)

Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego II (Dzieci szkolne)

Skrócony opis:

Kurs ma na celu badanie oraz rozwój umiejętności analizy i przygotowywania wartościowych materiałów dydaktycznych dla uczniów na różnym poziomie zaawansowania (dla uczniów w wieku 0-18 lat). Kurs nakreśli także niektóre problemy z ich adaptacją oraz sposoby radzenia sobie z nimi w taki sposób, aby uzyskać wartościowe a także autentyczne materiałów.

Pełny opis:

Kurs ma na celu poszerzyć zakres umiejętności studenta związanych z przygotowywaniem materiałów dydaktycznych do nauczania języka na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Poprzez analizę oraz tworzenie materiałów edukacyjnych, student rozwinie wysoki stopień świadomości w zakresie metodyki nauczania, rozpoznawania trudności oraz wyszukiwaniu sposób ich pokonywania.

Literatura:

Balboni P. (2015): Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET.

Diadori P. (2015): Insegnare italiano a stranieri, Mondadori.

Cangià C. (1998): L'altra Glottodidattica, Giunti.

Daloiso M. (2009): La lingua straniera nella scuola dell'infanzia. Fondamenti di glottodidattica, UTET.

Motessori, La scoperta del Bambino, Garzanti.

Vladimir Propp: La morfologia della fiaba, red. Einaudi;

Maddii, Borgogni: Forte 1, 2, 3; ed. Edilingua;

Servetti, Forte in Grammatica, ed. Edilingua;

Gerngross, Puchta, Rettaroli: Grandi amici, Corso di italiano per ragazzi; red. ELI;

Codato, Cravedi, Dorigatti: Viola, Ambarabà; red. Alma Edizioni;

Costa, Doniselli, Taino: Fanta Parole; red. La Spiga Edizioni;

Setti R. (2019): La scoperta della lingua italiana. Linguistica per insegnare nella scuola dell'infanzia e primaria; Franco Cesati Editore;

Arena, Baglieri, (2011): Itinerari di didattica ludica dell'italiano L2 nella scuola primaria; Baglieri Edizioni;

Cameron (2001): Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Oczekuje się, że pod koniec kursu student nabędzie odpowiednią świadomość w zakresie oceny i tworzenia materiałów dydaktycznych dla różnych grup wiekowych oraz poziomów zaawansowania językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena tego kursu będzie polegać na ocenie ciągłej. Każda czynność podczas zajęć będzie oceniana z uwzględnieniem dokonanego postępu oraz poprawy w zakresie omawianych umiejętności. Ocena końcowa będzie składać się z średniej z ćwiczeń opracowanych podczas semestru (70%), a 30% będzie stanowić test końcowy z analizy materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu badanie oraz rozwój umiejętności analizy i przygotowywania wartościowych materiałów dydaktycznych dla uczniów na różnym poziomie zaawansowania (dla uczniów w wieku 0-18 lat). Kurs nakreśli także niektóre problemy z ich adaptacją oraz sposoby radzenia sobie z nimi w taki sposób, aby uzyskać wartościowe a także autentyczne materiałów.

Pełny opis:

Nauczanie języka to dyscyplina, która poddaje analizie i wprowadza w życie teoretyczne podejścia, metody i techniki w zakresie nauczania języków. Dotyczy ona każdego, kto uczy się różnych języków, czy to języka ojczystego, czy to L2 (jako obcego, drugiego czy mniejszościowego), czy też jednego z języków klasycznych. Kurs kładzie szczególny nacisk na analizę i tworzenie materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym, szczególnym uwzględnieniem poziomów językowych wskazanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

1) Analiza materiałów autentycznych z różnych podręczników

2) Analiza i tworzenie materiałów do czytania ze zrozumieniem

3) Analiza i tworzenie materiałów gramatycznych

4) Analiza i tworzenie materiałów do nauki pisania

5) Analiza i tworzenie materiałów do nauki słuchania

6) Analiza i tworzenie materiałów zaczerpniętych z innych języków

7) Przystosowywanie materiałów dla różnych poziomów

8) Tworzenie tekstów zaadoptowanych i ćwiczeń do nich

9) Ocena i jej analiza

10) Analiza aspektów graficznych, kulturowych oraz semiotycznych

11) Tworzenie materiałów ze specjalną szatą graficzną

12) Wykorzystanie Indesign/inskape w tworzeniu materiałów

13) Korekta materiałów dydaktycznych

14) Recenzja

15) Test

Literatura:

W ramach tego kursu materiały zostają zapewnione przez profesora. Materiały są zróżnicowane oraz zawierają ćwiczenia i rozdziały z podręczników dedykowanych dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania językowego, a także materiałów dostępnych online do ich ewentualnej adaptacji pod inne języki. Materiały będą udostępniane zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu badanie oraz rozwój umiejętności analizy i przygotowywania wartościowych materiałów dydaktycznych dla uczniów na różnym poziomie zaawansowania (dla uczniów w wieku 0-18 lat). Kurs nakreśli także niektóre problemy z ich adaptacją oraz sposoby radzenia sobie z nimi w taki sposób, aby uzyskać wartościowe a także autentyczne materiałów.

Pełny opis:

Nauczanie języka to dyscyplina, która poddaje analizie i wprowadza w życie teoretyczne podejścia, metody i techniki w zakresie nauczania języków. Dotyczy ona każdego, kto uczy się różnych języków, czy to języka ojczystego, czy to L2 (jako obcego, drugiego czy mniejszościowego), czy też jednego z języków klasycznych. Kurs kładzie szczególny nacisk na analizę i tworzenie materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym, szczególnym uwzględnieniem poziomów językowych wskazanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

1) Analiza materiałów autentycznych z różnych podręczników

2) Analiza i tworzenie materiałów do czytania ze zrozumieniem

3) Analiza i tworzenie materiałów gramatycznych

4) Analiza i tworzenie materiałów do nauki pisania

5) Analiza i tworzenie materiałów do nauki słuchania

6) Analiza i tworzenie materiałów zaczerpniętych z innych języków

7) Przystosowywanie materiałów dla różnych poziomów

8) Tworzenie tekstów zaadoptowanych i ćwiczeń do nich

9) Ocena i jej analiza

10) Analiza aspektów graficznych, kulturowych oraz semiotycznych

11) Tworzenie materiałów ze specjalną szatą graficzną

12) Wykorzystanie Indesign/inskape w tworzeniu materiałów

13) Korekta materiałów dydaktycznych

14) Recenzja

15) Test

Literatura:

W ramach tego kursu materiały zostają zapewnione przez profesora. Materiały są zróżnicowane oraz zawierają ćwiczenia i rozdziały z podręczników dedykowanych dla różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania językowego, a także materiałów dostępnych online do ich ewentualnej adaptacji pod inne języki. Materiały będą udostępniane zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)