Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego III (Młodzież licealna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-2-WLIII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego III (Młodzież licealna)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W06 FW2_U10 FW2_K05

Wymagania wstępne:

Do udziału w tym kursie, konieczne jest uczestnictwo i zaliczenie dwóch kursów przygotowawczych: Dydaktyka nauczania języka w przedszkolu oraz dydaktyka nauczania języka w szkole podstawowej

Skrócony opis:

Nauczanie języka włoskiego w szkole średniej również wymaga konkretnych umiejętności i wiedzy. Kurs ma na celu przedstawienie ważnych zagadnień z glottodydaktyki języka włoskiego dla młodzieży, refleksję nad problemami, metodami i podejściami przydatnymi w nauczaniu języka w tej grupie wiekowej.

Pełny opis:

Kurs obejmuje badanie aspektów metodologicznych, teoretycznych i praktycznych w nauczaniu języka włoskiego w szkole średniej.

Kurs będzie po części teoretyczny, jak i praktyczny, będzie obejmował analizę i dyskusję o materiałach, kładł nacisk także na przygotowanie nauczyciela oraz jego obowiązki i kompetencje do najrzetelniejszego wykonywania swojej pracy w publicznych szkołach średnich, ale także w prywatnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW2_W06 FW2_U10 FW2_K05

Metody i kryteria oceniania:

Aby pomyślnie zaliczyć kurs, niezbędne będą aktywny udział w zajęciach oraz dyskusja i refleksja na każdy temat z osobna omawiany na zajęciach.

Ponadto wymagane będzie przedstawienie materiałów pisemnych (np. ćwiczeń, wytworów materialnych, odczytów artykułów naukowych).

Ocena końcowa będzie sumą trzech elementów:

Uczestnictwo w zajęciach 10%

Rozwiązywanie bieżących zadań (podczas zajęć) 10%

Praca pisemna na około 2000 słów 80%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauczanie języka włoskiego w szkole średniej również wymaga konkretnych umiejętności i wiedzy.

Kurs ma na celu przedstawienie ważnych zagadnień z glottodydaktyki języka włoskiego dla młodzieży,

refleksję nad problemami, metodami i podejściami przydatnymi w nauczaniu języka w tej grupie wiekowej.

Pełny opis:

Kurs obejmuje badanie aspektów metodologicznych, teoretycznych i praktycznych w nauczaniu języka włoskiego w szkole średniej.

Kurs będzie po części teoretyczny, jak i praktyczny, będzie obejmował analizę i dyskusję o materiałach, kładł nacisk także na przygotowanie nauczyciela oraz jego obowiązki i kompetencje do najrzetelniejszego wykonywania swojej pracy w publicznych szkołach średnich, ale także w prywatnych

Literatura:

Na potrzeby tego kursu wykładowca zapewni wszystkie materiały niezbędne do nauki i prowadzenia zajęć. Nauczyciel zapewni zarówno materiały papierowe, cyfrowe, jak i multimedialne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Kurs obejmuje badanie aspektów metodologicznych, teoretycznych i praktycznych w nauczaniu języka włoskiego w szkole średniej.

Kurs będzie po części teoretyczny, jak i praktyczny, będzie obejmował analizę i dyskusję o materiałach, kładł nacisk także na przygotowanie nauczyciela oraz jego obowiązki i kompetencje do najrzetelniejszego wykonywania swojej pracy w publicznych szkołach średnich, ale także w prywatnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)