Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język włoski z elementami kultury Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-1-JWzekW-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język włoski z elementami kultury Włoch
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F2_W01, F2_W08, F2_W11, F2_U13, F2_U14, F2_K08

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć jest zapoznanie studentów z rudymentami języka włoskiego (czasy, zaimki, etc.) a także z wybranymi elementami historii i kultury Włoch.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest język i kultura Włoch.

Z kwestii językowych: indicativo (presente, passato prossimo, futuro), imperativo, pronomi, numerali, particella ci, particella ne.. Lezioni 1-8 z Lingua italiana per stranier.

Wybrane kwestie kulturowe:

Kuchnia Włoch

regiony Włoch i ich specyfika

elementy historii Woch (Fryderyk II Stauf, państwo papieskie, Florencja doby renesansu, Garibaldi, etc.)

Literatura:

Katerin Katerinov Lingua italiana per stranieri

Italo Calvino Citta invisibili

G. Guareschi Il compagno Don Camillo

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawową orientację w gramatyce a takze wybranych aspektach kultury Włoch.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne (testowe)

Ocena wedle wyników kolokwium. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest przekroczenie granicy 50% punktów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)