Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne metody literaturoznawcze a literatura epok dawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-NoMeEpD-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne metody literaturoznawcze a literatura epok dawnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W03, FK2_W06,

FK2_U02, FK2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość greki i łaciny pozwalająca na lekturę testów oryginalnych. Znajomośc najważniejszych stanowisk teoretycznoliterackich.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i utrwalenie praktycznej znajomości paradygmatów metodologicznych pracy na tekście dawnym, z uwzględnieniem najnowszych tendencji badawczych

Pełny opis:

Zajęcia bazują na lekturze tekstów oryginalnych i relewantnej, tudzież reprezentatywnej dla najważniejszych szkół metodologicznych literatury przedmiotu. Innymi słowy tekst oryginalny czytany jest w oprawie tekstów interpretacyjnych reprezentujących najważniejsze współczesne stanowiska badawcze:

- strukturalizm

- badania intertekstualne

- narratologię

- gender studies

Literatura:

teskty oryginalne:

Homer Odyseja, Iliada

Ajschylos: Oresteja

Eurypides: tragedie

Wergiliusz Eneida, Stacjusz Tebaida, Silius Italicus Punica

Strukturalizm:

T.B.L. Webster The Tragedies of Euripides

D.J. Conacher Euripidean Drama

Intertekstualność:

A.W. Michelini Euripides and the Tragic Tradition

A. Barchiesi Speaking Volumes

T. Ganiban Statius and Virgil

Gender studies:

R. Rehm Marriage to Death

H. P. Foley Female Acts in Tragedy

F.I. Zeitlin Playing the Other

Narratologia:

I. de Jong A Narratological Commentary in the Odyssey

S. Green Disclosure and Discretion in Roman Astrology

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada pogłębioną znajomość znaczenia pradygmatu meteodologicznego w pracy naukowej. Zdaje sobie sprawę z ograniczeń nakładanych przez przyjęcie określonego stanowiska metodologicznego. Zdaje sobie sprawę z ewolucji paradygmatów i konieczności stałego uzupełniania wiedzy teoretycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie rozmowy na temat ustalonego wcześniej z wykładowcą dzieła/ fragmentu, z uwzględnieniem teoretycznych kwestii metodologicznych, nowej literatury przedmiotu, etc.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

praca w kontakcie bezpośrednim - 30 godzin

praca indywidualna związana z przygotowaniem do zajęć (lektura tekstów, lektura opracowań) 80 godzin

praca indywidualna związana z przygotowaniem do rozmowy zaliczeniowej: 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i utrwalenie praktycznej znajomości paradygmatów metodologicznych pracy na tekście dawnym, z uwzględnieniem najnowszych tendencji badawczych

Pełny opis:

Zajęcia bazują na lekturze tekstów oryginalnych i relewantnej, tudzież reprezentatywnej dla najważniejszych szkół metodologicznych literatury przedmiotu. Innymi słowy tekst oryginalny czytany jest w oprawie tekstów interpretacyjnych reprezentujących najważniejsze współczesne stanowiska badawcze:

- strukturalizm

- badania intertekstualne

- narratologię

- gender studies

Literatura:

teskty oryginalne:

Homer Odyseja, Iliada

Ajschylos: Oresteja

Eurypides: tragedie

Wergiliusz Eneida, Stacjusz Tebaida, Silius Italicus Punica

Strukturalizm:

T.B.L. Webster The Tragedies of Euripides

D.J. Conacher Euripidean Drama

Intertekstualność:

A.W. Michelini Euripides and the Tragic Tradition

A. Barchiesi Speaking Volumes

T. Ganiban Statius and Virgil

Gender studies:

R. Rehm Marriage to Death

H. P. Foley Female Acts in Tragedy

F.I. Zeitlin Playing the Other

Narratologia:

I. de Jong A Narratological Commentary in the Odyssey

S. Green Disclosure and Discretion in Roman Astrology

Wymagania wstępne:

Nd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)