Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-SemMgr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W03

FK2_W08

FK2_W09

FK2_W10

FK2_W11

FK2_W12

FK2_W13

FK2_W15

FK2_W16

FK2_W17

FK2_U01

FK2_U02

FK2_U03

FK2_U04

FK2_U05

FK2_U07

FK2_U08

FK2_U09

FK2_U10

FK2_U11

FK2_U14

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie dostarcza wskazówek metodologicznych i merytorycznych, a także daje okazję do fachowej dyskusji niezbędnych do wypracowania i wyćwiczenia prawidłowych nawyków badawczych. Praca magisterska traktowana jest jako dowód kompetencji badawczych jej autora i świadectwo jego inwencji twórczej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie jest kontynuacją zajęć z poprzedniego semestru i poświęcone jest szeroko pojętej kulturze starożytnej Grecji i Rzymu oraz jej oddziaływaniu na późniejszą kulturę europejską, zwłaszcza renesansu.

Seminarium adresowane jest do studentów drugiego stopnia Filologii Klasycznej.

Tematyka seminarium obejmuje różne aspekty kultury duchowej starożytnej Grecji i Rzymu, wyrażone w literaturze greckiej i łacińskiej, a także w mitologii, religii i filozofii. Głównym celem seminarium jest przygotowanie prac magisterskich. Na kolejnych zajęciach studenci będą przedstawiać kolejne etapy swoich prac magisterskich. Część zajęć w I semestrze będzie polegała na lekturze i omawianiu wybranych tekstów. W tym roku proponujemy De deo Socratis Apulejusza lub Metamorfozy tego samego autora. W drugim semestrze skupiamy się wyłącznie na pracach magisterskich studentów.

Literatura:

Literatura:

Apulei Madaurensis, Metamorphoseon libri, vol. I, Milano 1926 (lub inne edycje).

Apulejusz, Metamorfozy albo złoty osioł, Przełożył Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 1976.

Apuleius, De deo Socratis, w: Apulei Platonici Madaurensis Opera quae supersunt, Stutgardiae in Aerdibus B.G. Teubneri MCMLXX.

Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa i inne pisma, Przełożył K. Pawłowski, Warszawa 2002.

Literatura metodologiczna:

S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobra pracę magisterską, Wrocław 2003

K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych, Warszawa- Łódź 1998

W.P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

L. Grzebień, Metody pracy naukowej, Kraków 1997

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Seminarium magisterskie dostarcza wskazówek metodologicznych i możliwości do fachowej dyskusji niezbędnych do wypracowania i wyćwiczenia prawidłowych nawyków badawczych; praca magisterska traktowana jest jako dowód kompetencji badawczych jej autora.

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach seminarium studenci będą prezentować swoje prace magisterskie., które następnie będą omawiane pod względem merytorycznym, metodologicznym oraz redakcyjnym.

Będzie czytane i omawiane wybrane teksty. Studenci będą mogli przygotowywać również swoje wystąpienia w związku z tymi lekturami. Semestr pierwszy oraz drugi będą zaliczane na podstawie aktywności na zajęciach. Drugi rok seminarium powinien zakończyć się przygotowaniem pracy magisterskiej. Zaliczenie końcowe, to jest po czwartym semestrze będzie uzależnione od napisania pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)