Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stylistyka grecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-II-2-StGrecka
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stylistyka grecka
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_W02, FK2_U02,

FK2_K02

Wymagania wstępne:

Znajomość greki pozwalająca na swobodną lekturę prozy.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przećwiczenie znajomości podstawowych zjawisk stylistyki greckiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące kwestie:

styl prosty i zwięzły: Tukidydes, Lizjasz, naśladowcy Tukidydesa (Polibiusz) literatura naukowa

styl ozdobny: Ajschines, Filostrat

styl średni: Demostenes, Likurg, Izokrates, Eliusz

kwestia uczoności: Apollonios, Quintus, etc.

stylizacja: Arystofanes, Lukian

Literatura:

G. A. Kane, Easy Ancient Greek Practice, 2020

A. Sidgwick Sidgwick Greek Prose Composition, Duckworth 2010

C. D. Buck The Greek Dialects, University of Chicago Press 1955

H. W. Smyth Greek Grammar, Harvard 1920

H. Hansen Greek Intensive Course, dowolne wydanie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PW: student posiada wiedzę teoretyczną posiadającą na rozpoznanie specyfiki stylu, zna istotne cechy stylu indywidualnych autorów greckich, z naciskiem na prozaików

PU: student potrafi zidentyfikować stotne cechy stylu indywidualnych autorów greckich, z naciskiem na prozaików, student posiada umiejętności praktyczne pozwalające na tworzenie niezbyt skomplikowanych wypowiedzi w poprawnej grece

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania otwarte, oparte na interpretacji tekstów oraz przekładzie z polskiego na grekę.

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie: 30 godzin

Praca samodzielna z tekstem oryginalnym/ praca translatorska: 20 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest praktyczne przećwiczenie znajomości podstawowych zjawisk stylistyki greckiej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszone zostaną następujące kwestie:

styl prosty i zwięzły: Tukidydes, Lizjasz, naśladowcy Tukidydesa (Polibiusz) literatura naukowa

styl ozdobny: Ajschines, Filostrat

styl średni: Demostenes, Likurg, Izokrates, Eliusz

kwestia uczoności: Apollonios, Quintus, etc.

stylizacja: Arystofanes, Lukian

Literatura:

G. A. Kane, Easy Ancient Greek Practice, 2020

A. Sidgwick Sidgwick Greek Prose Composition, Duckworth 2010

C. D. Buck The Greek Dialects, University of Chicago Press 1955

H. W. Smyth Greek Grammar, Harvard 1920

H. Hansen Greek Intensive Course, dowolne wydanie

Wymagania wstępne:

Nd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)