Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia nauki: źródła, testimonia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-M-I-2-HisNauki
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia nauki: źródła, testimonia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W04

FK1_U11

FK1_K02

Wymagania wstępne:

Poziom podstawowy. Brak.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi faktami z zakresu historii nauki w okresie starożytnym.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia:

Nauki matematyczne: geometria, arytmetyka, harmonika, astronomia z astrologią

Nauki fizycznei: kosmologia, meteorologia, geografia z kartografią,

Nauki o zyciu: zoologia, botanika, medycyna, mineralogia

Nauki techniczne: inżyniera, pneumatyka

Medycyna z anatomią

Artes liberales jako system nauk

Problem transmisji

Literatura:

G. Irby A Companion to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and Rome, Blackwell 2016

V. Nutton Ancient Medicine

L. Taub Ancient Meteoroology

R. French Ancient Natural Histpry

G. Hardy, L. Totelin Ancient Botany

O. Neugebauer Exact Sciences in Antiquity

i inni

L. Russo Zapomniana rewolucja, tł. I Kania ,Kraków 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studen posiada podstawową orientację w starożytnym systemie nauk, jego organizacji i specyfice. Rozumie pojęcia takie jak empiria, gnosis, episteme, etc. Ma świadomość bliskich powiązań pomiędzy filozofią a naukami ścisłymi. Zdaje sobie sprawę z problemów teoretycznych zwiazanych z przekazem i funkcjonowaniem nauk.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena w oparciu o wyniki testu pisemnego

B.dobry: student wykazuje pełną orientację w specyfice, kierunkach i nurtach starożytnej refleksji naukowej, jego odpowiedzi dowodzą poszerzonej znajomości tematu i samodzielnej lektury relewantnych tekstów starozytnych oraz opracowań

Dobry: student wykazuje dobrą orientację w specyfice, kierunkach i nurtach starożytnej refleksji naukowej, potrafi wskazać najważniejsze fakty i postaci w ewolucji poszczególnych dyscyplin, jego wiedza wskazuje na opanowanie zaleconego materiału

Dostateczny: wykazuje podstawową orientację w specyfice, kierunkach i nurtach starożytnej refleksji naukowej, potrafi wskazać przynajmniej najważniejsze postaci w historii nauki

Praktyki zawodowe:

Nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3-0 godzin pracy w kontakcie bezpośrednim, 45 godzin lektury tekstów, opracowań, zapoznawanania się z materiałami cyfrowymmi.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi faktami z zakresu historii nauki w okresie starożytnym.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia:

Nauki matematyczne: geometria, arytmetyka, harmonika, astronomia z astrologią

Nauki fizycznei: kosmologia, meteorologia, geografia z kartografią,

Nauki o zyciu: zoologia, botanika, medycyna, mineralogia

Nauki techniczne: inżyniera, pneumatyka

Medycyna z anatomią

Artes liberales jako system nauk

Problem transmisji

Literatura:

G. Irby A Companion to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and Rome, Blackwell 2016

V. Nutton Ancient Medicine

L. Taub Ancient Meteoroology

R. French Ancient Natural Histpry

G. Hardy, L. Totelin Ancient Botany

O. Neugebauer Exact Sciences in Antiquity

i inni

L. Russo Zapomniana rewolucja, tł. I Kania ,Kraków 2005

Wymagania wstępne:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3-0 godzin pracy w kontakcie bezpośrednim, 45 godzin lektury tekstów, opracowań, zapoznawanania się z materiałami cyfrowymmi.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawowymi faktami z zakresu historii nauki w okresie starożytnym.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia:

Nauki matematyczne: geometria, arytmetyka, harmonika, astronomia z astrologią

Nauki fizycznei: kosmologia, meteorologia, geografia z kartografią,

Nauki o zyciu: zoologia, botanika, medycyna, mineralogia

Nauki techniczne: inżyniera, pneumatyka

Medycyna z anatomią

Artes liberales jako system nauk

Problem transmisji

Literatura:

G. Irby A Companion to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and Rome, Blackwell 2016

V. Nutton Ancient Medicine

L. Taub Ancient Meteoroology

R. French Ancient Natural Histpry

G. Hardy, L. Totelin Ancient Botany

O. Neugebauer Exact Sciences in Antiquity

i inni

L. Russo Zapomniana rewolucja, tł. I Kania ,Kraków 2005

Wymagania wstępne:

Nd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)