Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura fachowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-M-I-3-LitFach
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura fachowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W07

FK1_U11

FK1_K02

Wymagania wstępne:

Znajomość jezyków klasycznych w stopniu pozwalającym na lekturę tekstu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wdrożenie studenta do pracy ze starożytnym tekstem fachowym; w efekcie zajęć student nabywa orientacji w specyfice antycznej Fachliteratur, charakterystycznyc dla tejże konstrukcjach, wywodzie naukowym etc.

Pełny opis:

Zajęcia bazują na lekturze tekstów reprezentujących różne modele wywodu naukowego od kanonicznego wykładu w modelu Arystotelesowskim, przez skrót (epitome) i polemikę do kwestii związanych z istnieniem systematycznego komentarza.

Omawiane na zajęciach teksty reprezentują różne dyscypliny naukowe od filozofii, przez geografię, botanikę, zoologię, do medycyny.

Literatura:

Teksty podano w części szczegółówej.

Ponadto przeznaczone do badań akademickich słowniki greckie i łacińskie

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK1_W07: rozumie specyfikę literatury fachowej, jej szczególne wymagania i ograniczenia, reguły wywodu,

FK1_U11: potrafi wprawnie implementowac narzędzia filologiczne do pracy nad tekstem nieliterackim

FK1_K02: potrafi implementować posiadaną wiedzę w pracy z tekstem odmiennym od tradycyjnie analizowanych, posiada umiejętności miękkie pozwalające na modyfikację i praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena w oparciu o samodzielnie przygotowane opracowanie tekstu długości ca 2 stron editio Teubneriana (3/4 stron editio Kuhn), ustalonych zawczasu z wykładowcą

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 zajęcia w kontakcie bezpośrednim

35 przygotowanie do zajęć/ lektura tekstów/ lektura opracowań

15 samodzielne przygotowanie przekładu (zaliczenie)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wdrożenie studenta do pracy ze starożytnym tekstem fachowym; w efekcie zajęć student nabywa orientacji w specyfice antycznej Fachliteratur, charakterystycznyc dla tejże konstrukcjach, wywodzie naukowym etc.

Pełny opis:

Zajęcia bazują na lekturze tekstów reprezentujących różne modele wywodu naukowego od kanonicznego wykładu w modelu Arystotelesowskim, przez skrót (epitome) i polemikę do kwestii związanych z istnieniem systematycznego komentarza.

Omawiane na zajęciach teksty reprezentują różne dyscypliny naukowe od filozofii, przez geografię, botanikę, zoologię, do medycyny.

Literatura:

Teksty oryginalne:

- teksty greckie

Arystoteles: EN ks. III 1-5

De anima II 1

Geminus Rhodius, Elementa c. 17

Alcinous: Didascalicus

Galenus De methodo medendi

Ptolemaeus Synthaxis prolog

Neoplatonicy:

Simplicius In Categorias - prolog

Pseudo-Elias In Categorias - prolog

Theologoumena arithmeticae c. 1-2

Teksty łacińskie:

Cicero De fato (fragmenty)

Plinius HN vol VII oraz wyjątki z ksiąg zoologicznych i botanicznych

Macrobius Saturnalia (fragmwnty)

Servius in Aen. (fragmenty)

Lactantius in Thebaidem (fragmenty)

Martianus Capella ks. III-V fragmenty

LSJ Greek English Lexicon with supplement

Thesaurus Linguae Gaecae

Georges Lateinisch-Deutch Woerterbuch

Thesaurus Linguae Latinae

Wymagania wstępne:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 zajęcia w kontakcie bezpośrednim

35 przygotowanie do zajęć/ lektura tekstów/ lektura opracowań

15 samodzielne przygotowanie przekładu (zaliczenie)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wdrożenie studenta do pracy ze starożytnym tekstem fachowym; w efekcie zajęć student nabywa orientacji w specyfice antycznej Fachliteratur, charakterystycznyc dla tejże konstrukcjach, wywodzie naukowym etc.

Pełny opis:

Zajęcia bazują na lekturze tekstów reprezentujących różne modele wywodu naukowego od kanonicznego wykładu w modelu Arystotelesowskim, przez skrót (epitome) i polemikę do kwestii związanych z istnieniem systematycznego komentarza.

Omawiane na zajęciach teksty reprezentują różne dyscypliny naukowe od filozofii, przez geografię, botanikę, zoologię, do medycyny.

Literatura:

Teksty oryginalne:

- teksty greckie

Arystoteles: EN ks. III 1-5

De anima II 1

Geminus Rhodius, Elementa c. 17

Alcinous: Didascalicus

Galenus De methodo medendi

Ptolemaeus Synthaxis prolog

Neoplatonicy:

Simplicius In Categorias - prolog

Pseudo-Elias In Categorias - prolog

Theologoumena arithmeticae c. 1-2

Teksty łacińskie:

Cicero De fato (fragmenty)

Plinius HN vol VII oraz wyjątki z ksiąg zoologicznych i botanicznych

Macrobius Saturnalia (fragmwnty)

Servius in Aen. (fragmenty)

Lactantius in Thebaidem (fragmenty)

Martianus Capella ks. III-V fragmenty

LSJ Greek English Lexicon with supplement

Thesaurus Linguae Gaecae

Georges Lateinisch-Deutch Woerterbuch

Thesaurus Linguae Latinae

Wymagania wstępne:

Nd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)