Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-1-Jez.łac-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP1_W20


UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U11


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01


w roku 2020/21: FP1_W12 FP1_U12 FP1_K02

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Zajęcia trwają 2 semestry po 30 godzin każdy. Są to ćwiczenia, na których student poznaje podstawy języka łacińskiego. Uczy się sentencji łacińskich obecnych w kulturze i zwrotów łacińskich stosowanych w języku polskim. Poznaje podstawy gramatyki łacińskiej. Zdobywa umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Poznaje zasady funkcjonowania języka oraz miejsce łaciny w kulturze europejskiej. Rozwija również swoje kompetencje leksykalne w języku polskim. Poznaje elementy kultury starożytnej, w tym literaturę łacińską.

Literatura:

Literatura podstawowa: S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska "Porta Latina Nova. Podręcznik do języka łacińskiego", Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2012.

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworowska, Porta Latina Nova. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca: J. Wikarjak "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka języka łacińskiego.

"Słownik łacińsko - polski" red. K. Kumaniecki lub inny słownik łacińsko - polski.

S. Kalinkowski "Aurea dicta" lub inny zbiór sentencji łacińskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

FP1_W20

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym

UMIEJĘTNOŚCI

FP1_U11

Student stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FP1_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

OPIS ECTS:

- udział w zajęciach – 15 godzin

- przygotowanie do zajęć – 15 godzin

- samodzielna lektura – 8 godzin

- przygotowanie do testu końcowego – 7 godzin

45 godzin=1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

Podstawą wystawienia oceny semestralnej są: aktywne uczestniczenie w zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz zaliczenie wszystkich kolokwiów.

KRYTERIA OCENIANIA

Bardzo dobrą ocenę (5) uzyskuje Student, który:

- posiada bardzo dobrze uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także bardzo dobrze zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- bardzo dobrze stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma bardzo dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Dobrą ocenę (4) uzyskuje Student, który:

- posiada dobrze uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także dobrze zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- dobrze stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma dobrą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Dostateczną ocenę (3) uzyskuje Student, który:

- posiada słabo uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także słabo zna język łaciński na poziomie podstawowym;

- słabo stosuje podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu języka łacińskiego

- ma słabą świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie

Niedostateczną ocenę (2) uzyskuje Student, który

- nie spełnia kryteriów ujętych w efektach kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauka języka łacińskiego na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Zajęcia trwają 2 semestry po 30 godzin każdy. Są to ćwiczenia, na których student poznaje podstawy języka łacińskiego. Uczy się sentencji łacińskich obecnych w kulturze i zwrotów łacińskich stosowanych w języku polskim. Poznaje podstawy gramatyki łacińskiej. Zdobywa umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Poznaje zasady funkcjonowania języka oraz miejsce łaciny w kulturze europejskiej. Rozwija również swoje kompetencje leksykalne w języku polskim. Poznaje elementy kultury starożytnej, w tym literaturę łacińską.

Literatura:

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar "Homo Romanus" podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Kraków 2017.

K. Kumaniecki lub J. Korpanty "Słownik łacińsko-polski", różne wydania.

Literatura uzupełniająca:

J. Wikaryjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego",

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999,

S. Kalinkowski, "Aurea dicta. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia", Warszawa 1997.

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość języka polskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda, Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia trwają 2 semestry po 30 godzin każdy. Są to ćwiczenia, na których student poznaje podstawy języka łacińskiego. Uczy się sentencji łacińskich obecnych w kulturze i zwrotów łacińskich stosowanych w języku polskim. Poznaje podstawy gramatyki łacińskiej. Zdobywa umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich. Poznaje zasady funkcjonowania języka oraz miejsce łaciny w kulturze europejskiej. Rozwija również swoje kompetencje leksykalne w języku polskim. Poznaje elementy kultury starożytnej, w tym literaturę łacińską.

Pełny opis:

Zajęcia w systemie zdalnym są prowadzone w aplikacji MS Teams. Zaliczenia są przeprowadzane w aplikacji MS Forms i w formie odpowiedzi ustnych podczas zajęć online.W celu identyfikacji studenta lub potwierdzenia samodzielności jego pracy wykładowca może poprosić o włączenie kamery podczas zajęć i zaliczeń. Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych online. W semestrze student może bez podania przyczyny opuścić zajęcia 2 razy. Każda kolejna nieobecność powinna zostać odpracowana w formie zadanej przez wykładowcę. Dotyczy to również nieobecności spowodowanych problemami technicznymi. Element zdalnego nauczania może stanowić również wysyłanie materiałów do samodzielnego realizowania przez studenta. Student kontaktuje się z wykładowcą na zajęciach lub na dyżurze za pomocą aplikacji Teams (termin dyżuru - piątek godz. 11.00-11.300) lub drogą mailową przez system USOS.

Literatura:

Literatura podstawowa: podręcznik i zeszyt ćwiczeń "Homo Romanus", autorzy J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Kraków 2017.

Literatura uzupełniająca: J. Wikarjak "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka języka łacińskiego.

"Słownik łacińsko - polski" red. K. Kumaniecki lub inny słownik łacińsko - polski.

S. Kalinkowski "Aurea dicta" lub inny zbiór sentencji łacińskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30h – obecność na zajęciach; 10h – przygotowanie do zajęć, razem: 40h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Nauczanie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej na poziomie podstawowym. Po ukończonym kursie student powinien mieć umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów na poziomie średnio zaawansowanym, posiadać świadomość obecności elementów kultury antycznej w kulturze współczesnej, z łatwością korzystać z przyswojonego zasobu sentencji i zwrotów łacińskich, rozumieć wpływ łaciny na język polski i inne języki europejskie.

Literatura:

Pozycje obowiązkowe (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

Słownik łacińsko - polski (K. Kumaniecki lub J. Korpanty)

Pozycje uzupełniające:

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

Dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego (np. J. Wikarjak)

Wymagania wstępne:

W przypadku przejścia na tryb online zajęcia oraz zaliczenia będą odbywać się w aplikacji MS Teams. .W celu identyfikacji studenta lub potwierdzenia samodzielności jego pracy wykładowca może poprosić o włączenie kamery podczas zajęć i zaliczeń. Student jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych online według tych samych zasad co na zajęciach stacjonarnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.