Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arcydzieła literatury światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-I-2-C-ArcLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury światowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A.U01;

H1A.W01;

H1A.W10;

FP1_W19;

FP1_W20;

FP1_U01;

FP1_U03;

FP1_U04;

FP1_U06;

FP1_K05;

FP1_K06.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie literaturą, chęć czytania.


Skrócony opis:

Prezentacja wybranych utworów literatury światowej.

Pełny opis:

Zamiast pobieżnego przeglądu 100 arcydzieł światowej literatury zajęcia – utrzymane w mieszanej formule, łączącej elementy wykładu z konwersatorium – proponują wspólna lekturę kilku wybitnych tekstów wedle metody, która polega na wszechstronnym analizowaniu „gęstych” miejsc tekstu: nazw własnych, aluzji, osobliwości stylistycznych, fragmentów ciemnych, zagadkowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studentka/student:

ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury powszechnej, zna kanoniczne dzieła literatury światowej i ich konteksty kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury i kultury antycznej, w tym: biblijnej (zna w stopniu podstawowym język łaciński) oraz najnowszej literatury europejskiej (ma podstawową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach);

zna i rozumie współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego;

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów tradycyjnych i elektronicznych;

potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa, potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego (oraz innych tekstów kultury w zależności od wybranej specjalizacji) w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i potrafi ją wykorzystać we własnej praktyce zawodowej w wybranej sferze działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej, medialnej, twórczej i krytycznoliterackiej;

ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne sprawdzajace pogłębioną znajomość lektur danego roku.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Stolarczyk, Joanna Zajkowska, Jan Zieliński
Prowadzący grup: Jan Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Opowieści 1001 nocy:

1. Opowieść o tragarzu i dziewczętach;

2. Opowieść o królu Szachijarze i jego bracie królu Szachzamanie.

Herman Melville, Bartleby (Bartleby, The Scrivener, 1859)

Fiodor Dostojewski, Idiota (Идиот, 1869)

Anton Czechow, Nieciekawa historia (Скучная история, 1890)

Anton Czechow, Człowiek w futerale (Человек в футляре, 1898)

Rainer Maria Rilke, Malte. Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge (Die Aufzeichningen des Malte Laurids Brigge, 1910)

Virginia Woolf, Fale (The Waves, 1931)

Elio Vittorini, Sycylijska rozmowa (Conversazione in Sicilia, 1938)

Jorge Luis Borges, Biblioteka Babel (La biblioteca de Babel, 1941)

Max Frisch, Homo faber (1957)

Witold Gombrowicz, Kosmos (1965)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Jan Zieliński
Prowadzący grup: Jan Zieliński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac278dabfd84c48a58111294cc8659c7f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a8aabda2-ce8a-4071-adbc-e60e248b479b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Marcel Proust, "W poszukiwaniu straconego czasu" T. I-VII

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac278dabfd84c48a58111294cc8659c7f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a8aabda2-ce8a-4071-adbc-e60e248b479b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Burta, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Burta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)