Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura popularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-LiPopular
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura popularna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W03 - zna na poziomie rozszerzonym kanon literacki i dramaturgiczny poszczególnych epok, główne kierunki analizy i interpretacji dzieł, w pogłębiony sposób rozumie ich konteksty kulturowe i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony

FP2_W04 - zna na poziomie zaawansowanym kluczowe dzieła literatury europejskiej i światowej, w pogłębiony sposób rozumie jej związki z literaturą i kulturą polską;

FP2_U03 - potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje złożonego dzieła literackiego, teatralnego, filmowego

FP2_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla polskiej i światowej historii literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi pozaliterackich oraz dyskutują o ich metaforycznym i społecznym znaczeniu.

Pełny opis:

1. Definicja literatury popularnej.

2. "Władca pierścieni" J. R. R. Tolkiena - pomiędzy literaturą wysoką a popularną

3. Twórczość C. S. Lewisa - strategia popularyzacji idei

4. Droga dedukcji, czyli fenomen Sherlocka Holmesa

5. "My name is Bond. James Bond" - o znaczeniu bohatera Iana Fleminga

6. "It's alive!" - losy potwora Frankensteina

7. W stronę klasyki - historia hrabiego Monte Christo

8. Zielone Wzgórze czy Zielone Szczyty? Opowieść o Annie Shirley

9. Światy cyberpunku.

10. W murach Hogwartu - cykl o Harrym Potterze

11. Panem, czyli dystopia

12. "Imię róży" Umberto Eco - wysoka treść wyłożona popularnymi zabiegami fabularnymi

13. Historia literatury obyczajowej

14. Nowe zjawiska literackie - hipertekst, fanfic, liberatura

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podmiotu:

J. R. R. Tolkien ,”Drużyna Pierścienia” (lub starsze wydanie pt: „Wyprawa”), „Dwie wieże”, „Powrót króla”, tłum. M. Skibiniewska (wydanie dowolne)

C. S. Lewis, „Lew, czarownica i stara szafa”, tłum. A. Polkowski (wydanie dowolne)

P. Dick, Blade Runner: czy androidy śnią o elektrycznych owcach?, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 1999

A. C. Doyle, "Pies Baskervillów", w: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pies-baskervilleow/

I. Fleming, Doktor NO/ Goldfinger, wydanie dowolne

A. Dumas, Hrabia Monte Christo, wydanie dowolne

L. Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza,/ Anne z Zielonych Szczytów

J. K. Rowling, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny, wydanie dowolne

S. Collins, "Igrzyska Śmierci", wydanie dowolne

U. Eco, Imię róży, wydanie dowolne

Literatura przedmiotu:

A. Fulińska, "Dlaczego literatura popularna jest popularna?", w: https://rcin.org.pl/Content/53850/PDF/WA248_70220_P-I-2524_fulinska-dlaczego.pdf

A. Martuszewska, Ta trzecia. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997

Efekty kształcenia i opis ECTS:

LP_W01 - zna na poziomie rozszerzonym kanon światowej literatury popularnej, jej głównych twórców;

LP_W02 - w pogłębiony sposób rozumie związki światowej literatury popularnej z literaturą i kulturą polską;

LP_W03 - zna na poziomie rozszerzonym główne kierunki analizy i interpretacji dzieł z kręgu literatury popularnej;

LP_W04 - w pogłębiony sposób rozumie konteksty kulturowe dzieł literatury popularnej i powiązania między nimi, zna dorobek krytyczny im poświęcony;

LP_U01 - rozpoznaje wyznaczniki literatury popularnej;

LP_U02 - potrafi posługiwać się właściwymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretacje dzieła literackiego, teatralnego, filmowego;

LP_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- aktywność i obecność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt
30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach
15 godzin - przygotowanie się do zajęć
15 godzin - przygotowanie się do końcowego zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla polskiej i światowej historii literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi pozaliterackich oraz dyskutują o ich metaforycznym i społecznym znaczeniu.

Pełny opis:

1. Definicja literatury popularnej.

2. "Władca pierścieni" J. R. R. Tolkiena - pomiędzy literaturą wysoką a popularną

3. Twórczość C. S. Lewisa - strategia popularyzacji idei

4. Droga dedukcji, czyli fenomen Sherlocka Holmesa

5. "My name is Bond. James Bond" - o znaczeniu bohatera Iana Fleminga

6. "It's alive!" - losy potwora Frankensteina

7. W stronę klasyki - historia hrabiego Monte Christo

8. Zielone Wzgórze czy Zielone Szczyty? Opowieść o Annie Shirley

9. Światy cyberpunku.

10. W murach Hogwartu - cykl o Harrym Potterze

11. Panem, czyli dystopia

12. "Imię róży" Umberto Eco - wysoka treść wyłożona popularnymi zabiegami fabularnymi

13. Historia literatury obyczajowej

14. Nowe zjawiska literackie - hipertekst, fanfic, liberatura

15. Podsumowanie

Literatura:

Literatura podmiotu:

J. R. R. Tolkien ,”Drużyna Pierścienia” (lub starsze wydanie pt: „Wyprawa”), „Dwie wieże”, „Powrót króla”, tłum. M. Skibiniewska (wydanie dowolne)

C. S. Lewis, „Lew, czarownica i stara szafa”, tłum. A. Polkowski (wydanie dowolne)

P. Dick, Blade Runner: czy androidy śnią o elektrycznych owcach?, tłum. S. Kędzierski, Warszawa 1999

A. C. Doyle, "Pies Baskervillów", w: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pies-baskervilleow/

I. Fleming, Doktor NO/ Goldfinger, wydanie dowolne

A. Dumas, Hrabia Monte Christo, wydanie dowolne

L. Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza,/ Anne z Zielonych Szczytów

J. K. Rowling, "Harry Potter i Kamień Filozoficzny, wydanie dowolne

S. Collins, "Igrzyska Śmierci", wydanie dowolne

U. Eco, Imię róży, wydanie dowolne

Literatura przedmiotu:

A. Fulińska, "Dlaczego literatura popularna jest popularna?", w: https://rcin.org.pl/Content/53850/PDF/WA248_70220_P-I-2524_fulinska-dlaczego.pdf

A. Martuszewska, Ta trzecia. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 PKT ECTS =

0,5 PKT ECTS - obecność na zajęciach

1,5 PKT ECTS - samodzielne lektury; przygotowanie do zajęć;

1 PKT ECTS - przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla polskiej i światowej historii literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi pozaliterackich oraz dyskutują o ich metaforycznym i społecznym znaczeniu.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi utworami dla polskiej i światowej historii literatury popularnej. Uczą się ich znaczenia dla szeroko pojętej kultury, rozwoju jej poszczególnych gałęzi pozaliterackich oraz dyskutują o ich metaforycznym i społecznym znaczeniu.

Literatura:

1. Barańczak S., Książki najgorsze, Poznań 1990.

2. Bujnicka M., Bohaterki romansu popularnego. Z zagadnień konstrukcji, [w:] Postać w dziele literackim, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1982.

3. Bujnicka M., Popularna literatura kobieca jako pareneza, [w:] Głosy piszących kobiet, red. G. Szewczyk, Katowice 1993.

4. Burszta W., Czubaj M., Krwawa setka, Warszawa 2007.

5. Callois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowskiego, Warszawa 1967.

6. Ciećwierz P., Synowie Kaina, córki Lilith… Rzecz o wampirach w fantasy, Warszawa 2009.

7. Dobek T. D., Dokąd idziesz retro – rzecz o polskim kryminale historycznym, „Dekada Literacka” 2008, nr 1.

8. Dunin J., Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Warszawa 1974.

9. Gemra A., Kwiaty zła na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku, Warszawa 1998.

10. V. Graaf, Homo Futurus. Analiza współczesnej science fiction, Warszawa 1971

11. Grant – Adamson L., Jak napisać powieść kryminalną, przeł. M. Rusinek, Kraków 1999.

12. Gripenberg M., Agatha Christie, przeł. A. Czyrek, Wrocław 1999.

13. Eco U., Retoryka i ideologia w „Tajemnicach Paryża” Eugeniusza Sue, przeł. W. Kwiatkowski, „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 1.

14. Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Kraków 2008.

15. Fantasy jako dobra nowina, red. P. Urbaniak, M. Mikołajczak, Wałbrzych 2005.

16. Formy literatury popularnej, red. A. Okopień – Sławińska, Wrocław 1973.

17. Janion M., Wampir. Biografia symboliczna, Warszawa 2002.

18. Kolbuszewski J., Od Pigalle po kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Warszawa 1994.

19. Kowalski P., (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni, Warszawa 1999.

20. Lasić S., Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, przeł. M. Petryńska, Warszawa 1976.

21. Martuszewska A., Ta trzecia. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.

22. Nowakowski J., W kręgu obiegowych ideałów estetycznych. Szkice o literaturze popularnej, Warszawa 1980.

23. Nowe formy w literaturze popularnej, red. B. Owczarek, J. Frużyńska, Warszawa 2007

24. Pomirska M., Szkoła narzeczonych. O powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 2006.

25. Pustowaruk M., Od Tolkiena do Pratchetta Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Warszawa 2009.

26. Trębicki G., Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007.

27. Reizow B., Francuska powieść historyczna w epoce romantyzmu, Warszawa 1969

28. Siewierski J., Powieść kryminalna, Warszawa 1979.

29. Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Warszawa 1991 i nast., hasła: Brukowa literatura, Fantastyka, gotycyzm, Literatura dla dzieci i młodzieży, Literatura dla ludu, Literatura popularna, Literatura religijna.

30. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Warszawa 1992, hasła: Literatura dla dzieci i młodzieży, Literatura obiegów popularnych (tu: bibliografia), Powieść dla dziewcząt, Powieść kryminalna, powieść milicyjna, Powieść popularna, Powieść zeszytowa.

31. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997.

32. Szyszkowska E., Odmiany uczuć. Popularny romans kieszonkowy w Polsce 1900 – 2000, Warszawa 2003.

33. Zgorzelski A., Fantastyka. Utopia. Science Fiction, Warszawa 1980.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)