Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-1-Sem.mgr-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W01 FP2_W02 FP2_W08 FP2_U01 FP2_U02 FP2_U05 FP2_U06 FP2_K03 FP2_K04Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

dogłębne opanowanie warsztatu naukowego umożliwiające przygotowanie pracy magisterskiej oraz prowadzenie samodzielnych badań.

Pełny opis:

Zdolność do świadomego i konsekwentnego stosowania nowoczesnych metod badawczych. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnym językiem naukowym (m.in. naukową terminologią). Biegłość w korzystania ze źródeł, opanowanie formalnych rygorów wywodu naukowego (m.in. sposobu cytowania i parafrazowania, form tworzenia przypisów i bibliografii). Umiejętność stawiania problemu badawczego i zdolność do uzyskiwania sensownych rozwiązań. Umiejętność logicznego dowodzenia.

Literatura:

1.Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. Jolanta Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 2001.

3. Elżbieta Wierzbicka, Adam Wolański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Podstawy stylistyki i retoryki Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie.

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne z zakresu literaturoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz zastosować je w analizie.

Student zna na poziomie zaawansowanym normy etyki, w tym etyki autorskiej (zwłaszcza w obszarze ochrony własnościintelektualnej), oraz dobre praktyki życia akademickiego,rozumie społeczne uwarunkowania działalności filologa.

Student potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo interpretować i syntetyzować informacje.

Student potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia badawcze do nowych problemów.

Student potrafi opracować wyniki własnych badań zgodnie ze standardami naukowymi i zaprezentować je w postaci właściwej tekstom naukowym.

Student potrafi planować i organizować swoją pracę badawczą, a także w ramach prac zbiorowych kierować innymi i planować działalność zespołu.

Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz do prawidłowego identyfikowania dylematów zawodu filologa.

Student jest gotów do aktywnego i świadomego inicjowania życia literackiego i naukowego oraz działań na rzecz popularyzacji wiedzy o literaturze i kulturze polskiej.

Punktacja ECTS

Student za udział w seminarium magisterskim może uzyskać 6 punktów ECTS, na które składają się:

1. Udział w zajęciach - 60 godzin.

2. Przygotowanie się do zajęć - 20 godzin.

3. Samodzielna praca badawcza - 20 godzin.

4. Pisanie pracy magisterskiej - 50 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 90%

Na ocenę dobrą z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 80%

Na ocenę dobrą:

student opanował efekty uczenia w ponad 70%

Na ocenę dostateczną z plusem:

student opanował efekty uczenia w ponad 60%

Na ocenę dostateczną:

student opanował efekty uczenia w ponad 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz, Magdalena Saganiak, Jerzy Sikora, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Joanna Zajkowska, Jan Zieliński
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Magdalena Saganiak, Jerzy Sikora, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Jan Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac06a815ba01e4a85a3506200b5341b49%40thread.tacv2/conversations?groupId=44711eb2-be4a-417f-86ba-56162675f0df&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone historii dramatu polskiego XX i XXI wieku, historii inscenizacji polskiej dramaturgii po 1945 roku, polskiej literaturze współczesnej.

Pełny opis:

Na seminarium zajmiemy się twórczością najważniejszych polskich dramatopisarzy XX i XXI wieku, historią i teorią dramatu XX i XXI wieku, twórczością współczesnych autorów dramatycznych, historią inscenizacji polskiej dramaturgii w teatrze oraz jej realizacji w radiu i telewizji. Historia literatury współczesnej będzie drugim nurtem naszych badań. program seminarium będzie skorelowany z badaniami indywidualnymi seminarzystów.

Literatura:

Tomy z serii DRAMAT POLSKI. REAKTYWACJA" (wybory dramatów poszczególnych autorów oraz eseje wstępne historyków literatury i teatrologów):

1. Stanisław Grochowiak: Lęki poranne. Dramaty, Wybór i wstęp Anna R. Burzyńska

2. Mieczysław Piotrowski: Czerwona piłka. Dramaty, Wybór i wstęp Adam Wiedemann

3. Janusz Krasiński: Krzak gorejący. Dramaty. Wybór i wstęp Wanda Zwinogrodzka

4. Anna Świrszczyńska: Orfeusz. Dramaty. Wybór i wstęp Ewa Guderian-Czaplińska

5. Ireneusz Iredyński: Kreacja. Dramaty. Wybór i wstęp Zbigniew Majchrowski

Bogusław Schaeffer: Aktor. Dramaty. Wybór i wstęp Artur Grabowski

6. Marian Pankowski: Królestwo. Dramaty. Wybór i wstęp Tomasz Chomiszczak

7. Roman Brandstaetter: Dzień gniewu. Dramaty. Wybór i wstęp Tamara Trojanowska

8. Jarosław Marek Rymkiewicz: Dwór nad Narwią. Dramaty. Wybór i wstęp Tomasz Bocheński

9. Władysław Terlecki: Krótka noc. Dramaty. Wybór i wstęp Ewa Wąchocka

10. Zofia Posmysz: Czy to temat? Dramaty. Wybór i wstęp Anna R. Burzyńska

11. Jan Wilkowski: Spowiedź w drewnie. Dramaty Wybór i wstęp Halina Waszkiel

12. Jerzy Afanasjew: Tralabomba. Dramaty i scenariusze. Wstęp Paweł Stangret. Wybór utworów Tomasz Kaczorowski

13. Lidia Amejko: Farrago. Dramaty. Wybór i wstęp Jacek Kopciński

Bibliografia

J. Kelera, Absurdu teatr, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992.

J. Kelera, Dramat, tamże.

J. Kelera, Dramaturgia groteski, w tegoż: Panorama dramatu. Studia i szkice, Wrocław 1989, s. 105-122.

J. Kelera, Język świadomości nowej dramaturgii, w: Kpiarze i moraliści. Szkice o nowej polskiej dramaturgii, Kraków 1986, s. 145-167.

J. Kopciński, Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne.

J. Kopciński, Powrót 'Dziadów' i inne szkice teatralne.

J. Kopciński (wybór i wstęp), Trans/formacja. Dramat polski po 1989 roku. Antologia t. I i II.

J. Kopciński, Wybudzanie. Dramat polski/Interpretacje, warszawa 2018.

L. Sokół, Historia i współczesność groteski, „Dialog” 1970, nr 8.

T. Terlecki, Polski dramat awangardowy, „Dialog” 1993, nr 4.

S. Treugutt, Dramat współczesny wobec współczesnego teatru, „Dialog” 1972 nr 1, także w: tegoż, Pożegnanie teatru, Warszawa 2001.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii literatury, dramatu i teatru XX i XXI wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Wojciech Kudyba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Kozłowska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Kozłowska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.