Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX/XXI wieku)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-II-2-HLP-XXI-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesności (Historia literatury polskiej XX/XXI wieku)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FP2_W01

FP2_W11


UMIEJĘTNOŚCI

FP2_U07


KOMEPTENCJE SPOŁECZNE

FP2_K01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: uzyskanie wiedzy o najnowszej literaturze polskiej i umiejętności jej rozumienia w szerokich kontekstach kulturowych

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Kulturowe i cywilizacyjne aspekty przełomu 1989. Rozpad i powrót centrali. Przełom pokoleniowy. Klasycyści i barbarzyńcy. Krytycy i jurorzy. Spór o kształt życia literackiego. Główne nurty prozy 1989-2009. Poezja - juwenilia i senilia. Poeci, których nie ma (o rocznikach 50.). Eksplozja intymistyki. Krótka historia form granicznych. Esej, reportaż, felieton. Co się stało z dramatem? Spełnienia i niespełnienia literatury najnowszej.

Literatura:

Literatura

zob. cykl 2014/2015 Literatura 1989-2014

I. Okolice "Generacji BruLionu"

1. Marcin Świetlicki, Nieoczywiste. Wiersze religijne według Wojciecha Bonowicza, Kraków 2007

2. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Imię i znamię, Wrocław 2011

3. Wojciech Wencel, Wiersze zebrane, Warszawa 2003, Imago mundi, Warszawa 2005

Do wyboru trzy tomy poetyckie spośród następujących:

Wojciech Bonowicz, Echa (2013)

Przemysław Dakowicz, Teoria wiersza polskiego (2013) Łączka (2013)

Tadeusz Dąbrowski, Pomiędzy (2013)

Wojciech Kass, 41 (2010)

Krzysztof Koehler, Antologia (2013)

Wojciech Kudyba, W końcu świat (2014)

Jacek Podsiadło, Być może należało mówić (2014).

Tomasz Różycki, Księga obrotów (2011)

II. Generacja "źle obecna"

1. Krzysztof Kuczkowski, Wiersze masowe i inne, Sopot 2010

2. Bronisław Maj, Światło, Kraków 2003

3. Jan Polkowski, Antologia, Kraków 2013

4. Janusz Szuber, Pianie kogutów, Kraków 2008

III Późne wiersze "Nowej Fali" :

1. Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, Kraków 1998

2. Ewa Lipska, Pomarańcza Newtona, Kraków 2007

3. Krzysztof Karasek, Słoneczna balia dzieciństwa, Sopot 2013

4. Ryszard Krynicki, Przekreślony początek, Kraków 2013

5. Adam Zagajewski, Asymetria, Kraków 2014

IV Starzy Mistrzowie

1. Julia Hartwig, Zapisane, Kraków 2013

2. Zbigniew Herbert, Elegia na odejście, Wrocław 1990; Rovigo Wrocław 1992 ; Epilog burzy, Wrocław 1998

3. Czesław Miłosz, Druga przestrzeń, Kraków 2002.

4. Tadeusz Różewicz, Matka odchodzi Wrocław 1999; Szara strefa Wrocław 2002; Wyjście, Wrocław 2004

5. Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku, Warszawa 2002

6. Wisława Szymborska, Dwukropek, Kraków 2005

Do wyboru jeden zbiór spośród następujących:

Zbigniew Jankowski, Biały delfin, Warszawa 2009; Biała przędza Sopot 2014

Urszula Kozioł, Fuga (1955-2010), Wrocław 2013

Krystyna Miłobędzka, Imiesłowy, Wrocław 2000

Joanna Pollakówna, Wiersze zebrane, Mikołów 2012.

V Proza, dramat, esej (nowe twarze) :

1. Stefan Chwin, Panna Ferbelin, Gdańsk 2011

2. Jarosław Jakubowski, Generał i inne dramaty polityczne, Warszawa 2014

2. Tomasz Różycki, Dwanaście stacji, Kraków 2005

3. Andrzej Stasiuk, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2004 (lub inne wydanie)

4. Olga Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007

5. Jerzy Sosnowski, Ach , Kraków 2005

Do wyboru trzy książki spośród następujących:

Stefan Chwin, Hanemann, (1995), Złoty pelikan (2003)

Jacek Dukaj, Lód (2007)

Wacław Holewiński, Opowiem ci o wolności (2012)

Paweł Huelle, Castorp (2004); Ostatnia Wieczerza (2007)

Marta Kwaśnicka, Krew z mlekiem, Warszawa 2014

Antoni Libera, Madame (1998)

Jerzy Sosnowski, Instalacja Idziego, Kraków 2009

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (1996 lub wyd. późniejsze)

Magdalena Tulli, Sny i kamienie, Warszawa 1995

VI Proza, dramat, esej kontynuacje:

1. Gustaw Herling-Grudziński, Gorący oddech pustyni, Warszawa 1997

2. Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem, Warszawa 2000

3. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005

4. Ryszard Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993

5. Czesław Miłosz, O podróżach w czasie, Kraków 2004

6. Sławomir Mrożek, Miłość na Krymie wyd. II Kraków 2000

7. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg, Kraków 2007

8. Stanisław Lem, Rasa drapieżców. Teksty ostatnie, Kraków 2006

Do wyboru trzy książki spośród następujących:

Henryk Grynberg, Memorbuch (2000)

Janusz Krasiński, Twarzą do ściany (1996)

Zygmunt Kubiak, Brewiarz Europejczyka (1999)

Marek Nowakowski, Nekropolis (2005)

Włodzimierz Odojewski, Czas odwrócony (2002)

Kazimierz Orłoś, Dziewczyna z ganku (2006)

VII Opracowania obowiązkowe:

1. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, wyd. II poprawione, Kraków 2000

VIII Opracowania pomocnicze

1. Tomasz Burek, Dziennik kwarantanny, Kraków 2001

2. Literatura Polska 1990-2000, t.1-2, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2002

4. Jerzy Jarzębski, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997

5. Teresa Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków 2003.

6. Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1998.

7. Polska proza i poezja po 1989 wobec tradycji, pod red. A. Główczewskiego i M. Wróblewskiego, Toruń 2007.

8. Maciej Urbanowski, Dezerterzy i żołnierze, Kraków 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

FP2_W01; FP2_W11

Student ma pogłębioną wiedzę o zakresie i miejscu filologii polskiej w obszarze nauk humanistycznych i w systemie kultury narodowej, zna jej aksjologiczny horyzont. Student ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, kanonicznych dziełach literackich z lat 1989-2009 oraz ich kontekstach kulturowych.

FP2_U07

Student posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania.

FP2_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby.

OPIS ECTS:

udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie do wykładu - 10 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

samodzielna lektura - 50 godz.

100 godz. / 25 godz. = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodą sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia jest egzamin ustny.

Kryteria oceniania:

1. Aby osiągnąć ocenę bardzo dobrą, student powinien w pełni opanować wszystkie zakładane efekty kształcenia.

2. Jeśli ma kłopoty z formułowaniem krytycznych sądów, popełnia błędy językowe lub ma drobne luki w opanowaniu materiału - otrzymuje ocenę dobrą.

3. Ocenę dostateczną otrzymuje, gdy nie potrafi myśleć krytycznie, nie w pełni opanował materiał literacki, ma kłopoty z formułowaniem myśli.

4. Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który nie rozumie potrzeby uczenia się i rzeczywiście się nie uczy - ujawniając ogromne braki dotyczące zakładanych elementów wiedzy i umiejętności.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)