Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki studenckie - Specjalizacja glottodydaktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-PRAK-II-2-Glo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie - Specjalizacja glottodydaktyczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczną lektora języka polskiego jako obcego na poziomach na różnych poziomach biegłości językowej w skali ESOKJ (zgodnie z programem studiów i programem praktyk) i konfrontowanie nabytej wiedzy glottodydaktycznej z rzeczywistością pedagogiczną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EU_W01 – praktykant zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę językową;

EU_W02 – praktykant zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły językowej;

EU_W03 – praktykant zna rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole językowej

W zakresie umiejętności:

EU_U01 – praktykant potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej lektora języka polskiego jako obcego, jego interakcji z uczącymi się oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez lektora metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczących się oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

EU_U02 – praktykant potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji języka polskiego jako obcego na różnych poziomach biegłości językowej zgodnie z ESOKJ

EU_U03 – praktykant potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych, sytuacje i zdarzenia kulturowo-dydaktyczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych:

EU_K01 – praktykant jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i innymi lektorami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zgodne z programem praktyk i kartą praktykanta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

10 godz. = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.