Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teksty kultury na lekcji języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SP-II-2-TekKul
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teksty kultury na lekcji języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09 FP2_U08 FP2_K05

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania tekstów kultury na lekcji języka polskiego jako obcego na poziomach A1-C2.

Pełny opis:

Studenci podczas zajęć będą analizować podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego pod względem wykorzystania tekstów kultury do nauczania języka. Analizowane będą programy nauczania na poziomach A1-C2. Studenci będą samodzielnie konstruować zadania rozwijające różne sprawności w oparciu o teksty kultury.

Literatura:

Kultura na lekcji języka polskiego jako obcego, red. W. Miodunka, 2004.

https://jows.pl/artykuly/muzyka-jako-skuteczne-narzedzie-wspomagajace-nauke-jezykow-obcych

https://jows.pl/artykuly/jesli-nie-tekst-literacki-to-co-o-literaturze-na-lekcjach-drugiego-jezyka-obcego-na-przykladzie-je

https://jows.pl/artykuly/wplyw-tolerancji-wieloznacznosci-na-akwizycje-jezyka-obcego

https://jows.pl/artykuly/przyslowia-na-lekcji-jezyka-regionalnego-kaszubskiego-w-szkole-podstawowej-propozycja-dydaktyczna

https://jows.pl/artykuly/teksty-sredniowieczne-inspirujace-wspolczesna-popkulture-na-lekcjach-jezyka-lacinskiego

https://jows.pl/artykuly/kreatywne-wykorzystanie-piosenki-z-mlodzieza-w-klasie-jezyka-angielskiego

https://jows.pl/artykuly/kreatywnosc-potencjal-wyzwanie-czy-po-prostu-koniecznosc-o-kreatywnym-pisaniu-na-lekcji-jezyka-o

https://jows.pl/artykuly/kreatywnosc-a-skuteczne-nauczanie-jezykow-obcych

https://jows.pl/artykuly/warunki-rozwijania-kreatywnosci-w-nauce-jezykow-obcych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W09 FP2_U08 FP2_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, kształtująca, ocena koleżeńska.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:
2 pkt
30 godzin - aktywne uczestniczenie w zajęciach
15 godzin - przygotowanie się do zajęć
15 godzin - przygotowanie się do końcowego zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć (w tym warsztatów) z zakresu polskiej kultury i historii przeznaczonych dla cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć (w tym warsztatów) z zakresu polskiej kultury i historii przeznaczonych dla cudzoziemców na różnych poziomach zaawansowania. Studenci poznają sposoby rozwijania kompetencji realioznawczej, socjokulturowej i socjolingwistycznych na poziomach zaawansowania od A1 do C2. Zajęcia wzbogacone będą o elementy komunikacji międzykulturowej.

Literatura:

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, pod red. W. Miodunki, Kraków 2004.

Przemysław E. Gębal, Realia i kultura w nauczaniu polskiego jako obcego. [w:]

Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. Piotra Garncarka i Piotra Kajaka. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2012

Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji naukowej, pod red. P. Garncarka i in. CJPiKPdC POLONICUM, Warszawa 2010;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)