Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-SPNJPJ-II-1-MJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NJPJO-spec2_W01

NJPJO-spec2_W02

NJPJO-spec2_U03

NJPJO-spec2_U02

NJPJO-spec2_K01


Skrócony opis:

Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-C2, metoda i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego.

Pełny opis:

1. konstruowanie programu nauczania ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) oraz porównanie go z wybranym programem nauczania,

2. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych,

3. nauczanie jpjo od początku tylko po polsku (tj. bez wykorzystywania języka pośrednika),

4. gry i zabawy w nauczaniu jpjo,

5. dostępne na rynku podręczniki, pomoce dydaktyczne i literatura fachowa;

6. ewaluacja pracy studenta i lektora;

7. nowoczesne technologie na lekcji jpjo ;

Literatura:

1.A. Seretny, E. Lipińska: "ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego", Universitas Kraków 2005;

2."Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego", red. E. Lipińska, A. Seretny, Universitas Kraków 2006;

3.40 koncepcji dobrych lekcji, red. A. Rabiej, H. Marczyńska, B. Zaręba, Universitas Kraków 2011, CD;

4.T. Siek-Piskozub, "Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych", WSiP Warszawa 1994;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń.

Kreatywnie wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie, w szczególności platformy e-learningowe, jak i gry oraz zabawy edukacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Samodzielnie opracowuje konspekty, ćwiczenia, testy i pomoce dydaktyczne, a także indywidualne programy nauczania języka polskiego jako obcego zgodnie z odpowiednim poziomem zaawansowania wymaganym na egzaminach certyfikatowych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i krytycznie analizuje swoje kompetencje zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach, przygotowywanie zadań domowych, przygotowanie konspektu lekcji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego mają na celu przedstawienie programów nauczania na poziomach zaawansowania A1-C2, metoda i technik pracy wspierających rozwijanie wszystkich kompetencji oraz przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z uczeniem się języka polskiego jako obcego .

Pełny opis:

1. konstruowanie programu nauczania ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) oraz porównanie go z wybranym programem nauczania,

2. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych,

3. nauczanie jpjo od początku tylko po polsku (tj. bez wykorzystywania języka pośrednika),

4. gry i zabawy w nauczaniu jpjo,

5. dostępne na rynku podręczniki, pomoce dydaktyczne i literatura fachowa;

6. ewaluacja pracy studenta i lektora;

7. nowoczesne technologie na lekcji jpjo ;

Literatura:

1.A. Seretny, E. Lipińska: "ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego", Universitas Kraków 2005;

2."Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego", red. E. Lipińska, A. Seretny, Universitas Kraków 2006;

3.40 koncepcji dobrych lekcji, red. A. Rabiej, H. Marczyńska, B. Zaręba, Universitas Kraków 2011, CD;

4.T. Siek-Piskozub, "Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych", WSiP Warszawa 1994;

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.